Marek Tekieli

Marek Tekieli

Младши специалист по спазване на изискванията, контролира изпълнението на политиката за съответствие и вътрешния поток от информация. Съорганизира обучения. Той отговаря за наблюдението и подпомагането на прилагането на съществуващите разпоредби.

marek.tekieli@wemoral.com