Marek Tekieli

Marek Tekieli

Junior compliance špecialista, dohliada na implementáciu politiky dodržiavania predpisov a vnútorný tok informácií. Spoluorganizuje školenia. Je zodpovedný za monitorovanie a podporu implementácie existujúcich nariadení.

marek.tekieli@wemoral.com