Marek Tekieli

Marek Tekieli

Jaunesnysis atitikties specialistas, prižiūri atitikties politikos įgyvendinimą ir vidaus informacijos srautą. Bendrai organizuoja mokymus. Jis yra atsakingas už esamų reglamentų įgyvendinimo stebėseną ir paramą.

marek.tekieli@wemoral.com