Marek Tekieli

Marek Tekieli

Junior compliance specialist, övervakar genomförandet av efterlevnadspolicyn och internt informationsflöde. Samorganiserar utbildningar. Han ansvarar för att övervaka och stödja genomförandet av befintliga förordningar.

marek.tekieli@wemoral.com