Har PiS-regeringen forsætligt forsinket gennemførelsen af direktivet om beskyttelse af whistleblowere inden valget?

Har PiS-regeringen forsætligt forsinket gennemførelsen af direktivet om beskyttelse af whistleblowere inden valget?

Marek Tekieli |

Den turbulente magtovertagelsesproces i Polen efter efterårets parlamentsvalg i 2023, hvor Det Forenede Højre, der har været ved magten i 8 år, mistede sit flertal, rejser spørgsmål vedrørende bl.a. spørgsmål vedrørende Polens forsinkelse i gennemførelsen af reglerne om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblower-beskyttelse i Polen — hvorfor er det vigtigt?

I overensstemmelse med de gældende lovgivningsprincipper i Den Europæiske Union er hver medlemsstat forpligtet til at gennemføre de forordninger, der følger af de vedtagne EU-direktiver. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, kræver, at medlemsstaterne vedtager bestemmelser, der yder beskyttelse til personer, der indberetter overtrædelser af lovgivningen, og samtidig forpligter arbejdsgivere til at vedtage forordninger og gennemføre procedurer, der gør det muligt for whistleblowere at indberette.

Bestemmelserne om beskyttelse af whistleblowere er en del af en bredere politik for forebyggelse og bekæmpelse af korruption, både på nationalt plan og på EU-plan.

PiS-regeringen og forsinkelsen i gennemførelsen af direktivet

Der er gået mere end to år siden den polske lovs første udkast til gennemførelse af bestemmelserne om beskyttelse af whistleblowere, og den nuværende udgave af udkastet kommer fra begyndelsen af året. Forordningerne skulle være implementeret senest den 17. december 2021, men denne frist blev udsat til 17. december 2023 for visse grupper af virksomheder.

Whistleblower-direktivet er ikke det eneste, som Polen ikke har gennemført til tiden, men i forbindelse med det nylige parlamentsvalg opstår spørgsmålet, om forsinkelsen i dette tilfælde er tilfældig eller en bevidst handling fra magtpartiet siden 2015.

Forsætlig forsinkelsesteori: En beskyttelse mod en bølge af opsigelser?

PiS-regeringen, der står over for udsigten til at tabe valget, kunne have forventet en stigning i antallet af rapporter om misbrug og uregelmæssigheder, især hvis whistleblowere blev beskyttet af nye regler. Så var forsinkelsen i gennemførelsen af direktivet et strategisk skridt for at beskytte mod potentielle opsigelser?

I forbindelse med de sidste 8 års PiS-styre har der været adskillige tilfælde af kontroverser og beskyldninger om misbrug. Muligheden for, at whistleblowere, beskyttet af nye love, kunne afsløre mere information om disse misbrug, kan have været en bekymring for magthaverne.

Forsinkelse af gennemførelsen af bestemmelserne om beskyttelse af whistleblowere kan derfor være et forsøg på at beskytte mod en potentiel bølge af opsigelser, der kan inkriminere tidligere regeringsmedlemmer.

I betragtning af det faktum, at de nye regler udvider beskyttelsen af whistleblowere ikke kun til overtrædelser af EU-retten, men også til national lovgivning, kan omfanget af potentielle indberetninger også være meget bredere.

Dette kan resultere i flere spørgsmål, som PiS-regeringen bliver nødt til at tage fat på, måske i et mindre gunstigt lys. I en sådan situation kan forsinkelsen af gennemførelsen af forordningerne ses som et taktisk politisk skridt.

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i