Nyt lovforslag om beskyttelse af whistleblowere i Polen i 2024

Nyt lovforslag om beskyttelse af whistleblowere i Polen i 2024

Damian Sawicki |

Det nye udkast til loven om beskyttelse af whistleblowere, der blev præsenteret den 6. marts 2024, fortjener særlig opmærksomhed, da Donald Tusks regering har foreslået en række ændringer i den sammenlignet med det tidligere lovforslag.

Hvilke ændringer indfører det nye lovforslag om whistleblowere?

Ved at analysere regningen er det værd at bemærke flere vigtige nyheder.

Først blev der foretaget en ændring af lovens navn. Det nye udkast går ud fra, at det vil være en „whistleblower-lov“, hvilket skal ses som en god retning, da hele forordningen er forbundet med udtrykket „whistleblower“, mens det foregående udkast ikke brugte dette udtryk engang en gang.

For det andet er der indført en række ændringer i forhold til det tidligere udkast, der blev fremlagt af lov og retfærdighedsregeringen, nemlig:

  1. at udvide anvendelsesområdet for lovgivningen om beskyttelse af whistleblowere ud over EU-direktivets minimumskrav til også at omfatte krænkelser af menneskerettigheder og borgerrettigheder og frihedsrettigheder, korruption, menneskehandel og arbejdsret
  2. ændring af tidspunktet for meddelelsen af whistleblower-beskyttelse. Ifølge det nye udkast er det fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er indgivet eller offentliggørelsen er foretaget
  3. En klar erklæring om, at både intern og ekstern rapportering kan ske anonymt. Lovforslaget gør det stadig ikke obligatorisk at acceptere anonyme arkiver, men angiver, at:
  1. Loven gælder ikke for anonyme indsendelser, hvis en enhed ikke har valgt at acceptere anonyme indsendelser;
  2. Proceduren for håndtering af anonyme rapporter skal beskrives i den interne procedure for interne rapporter, uanset om virksomheden har valgt at håndtere dem eller ej.
  1. Angiv, at en whistleblower, mod hvem der er begået gengældelse, har ret til kompensation på mindst 12 gange gennemsnitslønnen samt ret til erstatning.
  2. Afklar beregningen af antallet af 50 personer, der er ansat i en juridisk enhed, idet forpligtelsen til at gennemføre den interne rapporteringsprocedure konditioneres. Loven indfører en mekanisme til beregning af de 50 fuldtidsansatte fra 1. januar eller 1. juli i et givet år.
  3. Angiv lovens ikrafttrædelsesdato til 3 måneder fra datoen for offentliggørelsen, bortset fra bestemmelserne om eksterne meddelelser, der træder i kraft 6 måneder efter datoen for bekendtgørelsen.

Hvornår træder loven om whistleblowere 2024 i kraft?

Ifølge medierapporter fra politikere i den herskende lejr skulle loven om whistleblowere vedtages i første kvartal af 2024. lovforslaget er i øjeblikket på arbejdsstadiet med Ministerrådets stående udvalg.

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i