Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów 2024

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów 2024

Damian Sawicki |

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedstawiony 06 marca 2024 roku, zasługuje na szczególną uwagę, gdyż rząd Donalda Tuska zaproponował w nim szereg zmian w stosunku do poprzedniego projektu ustawy.

Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy o sygnalistach z marca 2024 r.?

Analizując projekt ustawy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych nowości.

Po pierwsze, dokonano zmiany nazwy ustawy. Nowy projekt zakłada, że będzie to „ustawa o sygnalistach”, co należy postrzegać jako dobry kierunek, gdyż cała regulacja jest kojarzona z pojęciem „sygnalisty”, podczas gdy poprzedni projekt nie używał tego pojęcia ani razu.

Po drugie wprowadzono szereg zmian w stosunku do poprzedniego projektu przedstawionego przez rząd PiS, tj:

  1. Rozszerzenie zakresu regulacji ustawy o ochronie sygnalistów poza minimalne wymogi dyrektywy UE, aby obejmowała ona również naruszenia dotyczące praw i wolności człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi oraz prawa pracy;
  2. Zmiana momentu, o od którego sygnaliście przyznaje się ochronę. Zgodnie z nowym projektem następuje do od chwili złożenia zgłoszenia lub dokonania jego publicznego ujawnienia;
  3. Jasne stwierdzenie, że zarówno zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne, mogą być realizowane anonimowo. Ustawa nadal nie wprowadza obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych, ale wskazuje, że:
  1. Ustawy nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych, jeżeli dany podmiot nie zdecydował się na przyjmowanie zgłoszeń anonimowych;
  2. Procedura postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi musi zostać opisana w wewnętrznej procedurze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od tego, czy dany podmiot zdecydował się na ich rozpatrywanie czy nie.
  1. Określenie, że sygnaliście, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia oraz prawo do zadośćuczynienia.
  2. Doprecyzowanie sposobu obliczania liczby 50 osób zatrudnionych w podmiocie prawnym, warunkującej obowiązek wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Ustawa wprowadza mechanizm kalkulacji 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.
  3. Określenie terminu wejścia w życie ustawy na 3 miesiące od daty publikacji, z wyjątkiem postanowień dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Kiedy wejdzie w życie ustawa o sygnalistach 2024 r?

Zgodnie z informacjami medialnymi polityków obozu rządzącego, ustawa u sygnalistach powinna zostać uchwalona w pierwszym kwartale 2024 r. obecnie projekt ustawy jest na etapie prac z Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować