Uus seaduseelnõu rikkumisest teatajate kaitse kohta Poolas 2024. aastal

Uus seaduseelnõu rikkumisest teatajate kaitse kohta Poolas 2024. aastal

Damian Sawicki |

Erilist tähelepanu väärib 6. märtsil 2024 esitatud uus rikkumisest teatajate kaitse seaduse eelnõu, kuna Donald Tuski valitsus on selles eelneva seaduseelnõuga võrreldes ettepaneku teha mitmeid muudatusi.

Milliseid muudatusi kehtestab rikkumisest teatajaid käsitlev uus seaduseelnõu?

Eelnõu analüüsimisel väärib märkimist mitu peamist uuendust.

Esiteks muudeti seaduse nime. Uues eelnõus eeldab, et tegemist on rikkumisest teatajate seadusega, mida tuleks pidada heaks suunaks, kuna kogu määrus on seotud mõistega „rikkumisest teataja”, samas kui eelmises eelnõus ei kasutanud seda terminit isegi korra.

Teiseks on seadus- ja justiitsvalitsuse eelnõuga võrreldes tehtud mitmeid muudatusi, nimelt:

  1. rikkumisest teatajate kaitse seaduse reguleerimisala laiendamine ELi direktiivi miinimumnõuetest kaugemale, et hõlmata ka inimese- ja kodanikuõiguste ja -vabaduste, korruptsiooni, inimkaubanduse ja tööõiguse rikkumisi;
  2. rikkumisest teatajate kaitse andmise hetke muutmine. Uue eelnõu kohaselt on see alates teate esitamise või avalikustamise hetkest;
  3. Selge avaldus, et nii sisemist kui ka välist aruandlust saab teha anonüümselt. Eelnõu ei muuda endiselt kohustuslikuks anonüümsete taotluste vastuvõtmist, kuid näitab, et:
  1. Seadust ei kohaldata anonüümsete esituste suhtes, kui üksus ei ole otsustanud anonüümseid esitusi vastu võtta;
  2. Anonüümsete aruannete käsitlemise korda tuleb kirjeldada sisearuannete sisekorras, olenemata sellest, kas üksus on otsustanud neid käsitleda või mitte.
  1. Täpsustage, et rikkumisest teatajal, kelle vastu on toime pandud kättemaksu, on õigus saada hüvitist, mis on vähemalt 12 korda suurem kui keskmine palk, samuti õigus hüvitisele.
  2. Selgitage juriidilises isikus töötavate 50 inimese arvu arvutamist, tingimades sisemise aruandlusprotseduuri rakendamise kohustust. Seadusega kehtestatakse mehhanism 50 FTE arvutamiseks antud aasta 1. jaanuari või 1. juuli seisuga.
  3. Määrake seaduse jõustumiskuupäev 3 kuud alates avaldamise kuupäevast, välja arvatud välisteatisi käsitlevad sätted, mis jõustuvad 6 kuud pärast väljakuulutamise kuupäeva.

Millal jõustub rikkumisest teatajate seadus 2024?

Valitsuslaagri poliitikute meediateadete kohaselt peaks rikkumisest teatajate seadus kehtestama 2022. aasta esimeses kvartalis. eelnõu on praegu ministrite nõukogu alalise komiteega tööetapis.

Kas leidsite artikli huvitavaks? Jagage seda teistega
Võite olla huvitatud ka