Uusi lakiesitys väärinkäytösten paljastajien suojelusta Puolassa vuonna 2024

Uusi lakiesitys väärinkäytösten paljastajien suojelusta Puolassa vuonna 2024

Damian Sawicki |

Maaliskuun 6. päivänä 2024 esitelty uusi ilmiantojen suojelua koskeva lakiluonnos ansaitsee erityistä huomiota, sillä Donald Tuskin hallitus on esittänyt siihen useita muutoksia edelliseen lakiluonnokseen verrattuna.

Mitä muutoksia ilmiantoja koskeva uusi lakiluonnos tuo mukanaan?

Laskun analysoinnissa on syytä huomata useita keskeisiä uutuuksia.

Ensin tehtiin muutos lain nimeen. Uudessa luonnoksessa oletetaan, että kyseessä on ”whistleblower-laki”, jota pitäisi nähdä hyvänä suuntana, koska koko asetus liittyy termiin ”ilmiantaja”, kun edellisessä luonnoksessa ei käytetty tätä termiä edes kertaakaan.

Toiseksi Laki ja oikeus -hallituksen esittämään aiempaan luonnokseen verrattuna on tehty useita muutoksia, nimittäin:

  1. Väärinkäytösten paljastajien suojelusta annetun lain soveltamisalan laajentaminen EU:n direktiivin vähimmäisvaatimusten ulkopuolelle koskemaan myös ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia ja -vapauksia, korruptiota, ihmiskauppaa ja työlainsäädäntöä koskevat loukkaukset
  2. muutetaan ilmoittajien suojan myöntämisajankohtaa. Uuden luonnoksen mukaan se on siitä hetkestä, kun ilmoitus on tehty tai julkistaminen on tehty;
  3. Selkeä lausunto siitä, että sekä sisäinen että ulkoinen raportointi voidaan tehdä anonyymisti. Lakiesitys ei edelleenkään tee nimettömien ilmoitusten hyväksymisestä pakollista, mutta osoittaa, että:
  1. Lakia ei sovelleta nimettömiin lähetyksiin, jos yhteisö ei ole päättänyt hyväksyä nimettömiä toimituksia;
  2. Anonyymien raporttien käsittelymenettely on kuvattava sisäisten raporttien sisäisessä menettelyssä riippumatta siitä, onko yhteisö päättänyt käsitellä niitä vai ei.
  1. Täsmennetään, että ilmiantajalla, jota vastaan on tehty kostotoimia, on oikeus saada vähintään 12-kertainen keskipalkka korvausta sekä oikeus muutoksenhakuun.
  2. Selvitä oikeushenkilössä työskentelevän 50 henkilön lukumäärän laskemista siten, että velvoite toteuttaa sisäinen raportointimenettely. Laissa otetaan käyttöön mekanismi 50 täysipäiväisen työajan laskemiseksi tietyn vuoden 1. tammikuuta tai 1. heinäkuuta alkaen.
  3. Aseta lain voimaantulopäiväksi 3 kuukautta julkaisupäivästä, lukuun ottamatta ulkoisia ilmoituksia koskevia säännöksiä, jotka tulevat voimaan 6 kuukautta julkaisupäivästä.

Milloin ilmiantoja koskeva laki 2024 tulee voimaan?

Hallitusleirin poliitikkojen tiedotusvälineiden mukaan ilmiantoja koskeva laki tulisi säätää vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Lakiesitys on parhaillaan työvaiheessa ministerineuvoston pysyvän komitean kanssa.

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut