Nytt lovforslag om beskyttelse av varslere i Polen i 2024

Nytt lovforslag om beskyttelse av varslere i Polen i 2024

Damian Sawicki |

Det nye utkastet til loven om beskyttelse av varslere, presentert 6. mars 2024, fortjener spesiell oppmerksomhet, ettersom Donald Tusks regjering har foreslått en rekke endringer i den sammenlignet med forrige lovforslag.

Hvilke endringer innfører det nye lovforslaget om varslere?

Ved å analysere regningen er det verdt å merke seg flere viktige nyheter.

Først ble det gjort en endring i lovens navn. Det nye utkastet forutsetter at det vil være en «varslerlov», som bør sees på som en god retning, siden hele forskriften er knyttet til begrepet «varsler», mens det forrige utkastet ikke brukte dette begrepet en gang.

For det andre er det innført en rekke endringer sammenlignet med det forrige utkastet som ble presentert av lov- og rettferdighetsregjeringen, nemlig:

  1. utvide omfanget av reguleringen av loven om beskyttelse av varslere utover minimumskravene i EU-direktivet til også å omfatte brudd knyttet til menneskerettigheter og sivile rettigheter og friheter, korrupsjon, menneskehandel og arbeidsrett
  2. endre tidspunktet da varslerbeskyttelse gis. I følge det nye utkastet er det fra det øyeblikket varselet er innlevert eller offentliggjøring er gjort;
  3. En klar uttalelse om at både intern og ekstern rapportering kan gjøres anonymt. Lovforslaget gjør det fortsatt ikke obligatorisk å godta anonyme arkiveringer, men indikerer at:
  1. Loven gjelder ikke for anonyme innleveringer hvis en enhet ikke har valgt å godta anonyme innleveringer;
  2. Prosedyren for håndtering av anonyme rapporter må beskrives i den interne prosedyren for interne rapporter, uavhengig av om enheten har valgt å håndtere dem eller ikke.
  1. Angi at en varsler som det er begått gjengjeldelse mot, har rett til erstatning på ikke mindre enn 12 ganger gjennomsnittslønnen, samt rett til oppreisning.
  2. Avklare beregningen av antall 50 personer ansatt i en juridisk enhet, og kondisjonere forpliktelsen til å gjennomføre den interne rapporteringsprosedyren. Loven introduserer en mekanisme for beregning av 50 heltidsarbeid fra januar 1 eller juli 1 i et gitt år.
  3. Angi lovens ikrafttredelsesdato til 3 måneder fra publiseringsdatoen, bortsett fra bestemmelsene om eksterne varsler, som trer i kraft 6 måneder etter datoen for kunngjøringen.

Når trer loven om varslere 2024 i kraft?

I følge medierapporter fra politikere i regjeringsleiren, bør loven om varslere vedtas i første kvartal 2024. lovforslaget er for tiden på arbeidsstadiet med Ministerrådets stående komité.

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i