Nytt lagförslag om skydd av visselblåsare i Polen 2024

Nytt lagförslag om skydd av visselblåsare i Polen 2024

Damian Sawicki |

Det nya utkastet till lagen om skydd av visselblåsare, som presenterades den 6 mars 2024, förtjänar särskild uppmärksamhet, eftersom Donald Tusks regering har föreslagit ett antal förändringar i den jämfört med det tidigare lagförslaget.

Vilka förändringar innebär det nya lagförslaget om visselblåsare?

När man analyserar räkningen är det värt att notera flera viktiga nyheter.

Först gjordes en ändring av lagens namn. Det nya utkastet förutsätter att det kommer att vara en ”visselblåsarlag”, vilket bör ses som en bra riktning, eftersom hela förordningen är förknippad med termen ”whistleblower”, medan det tidigare utkastet inte använde denna term ens en gång.

För det andra har ett antal ändringar införts jämfört med det tidigare utkast som lagts fram av lag- och rättsväsendets regering, nämligen:

  1. att utvidga tillämpningsområdet för förordningen om skydd av visselblåsare utöver minimikraven i EU-direktivet till att även omfatta kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter, korruption, människohandel och arbetsrätt.
  2. Ändra den tidpunkt då visselblåsarskydd beviljas. Enligt det nya utkastet är det från det ögonblick som anmälan lämnas in eller offentliggörandet görs.
  3. Ett tydligt uttalande om att både intern och extern rapportering kan göras anonymt. Lagförslaget gör det fortfarande inte obligatoriskt att acceptera anonyma ansökningar, men indikerar att:
  1. Lagen gäller inte anonyma inlämningar om en enhet inte har valt att acceptera anonyma inlagor.
  2. Förfarandet för hantering av anonyma rapporter ska beskrivas i det interna förfarandet för interna rapporter, oavsett om företaget har valt att hantera dem eller inte.
  1. Ange att en visselblåsare mot vilken vedergällning har begåtts har rätt till ersättning på minst 12 gånger genomsnittslönen samt rätt till gottgörelse.
  2. Förtydliga beräkningen av antalet 50 personer som är anställda i en juridisk person, vilket villkorar skyldigheten att genomföra det interna rapporteringsförfarandet. Lagen inför en mekanism för beräkning av 50 heltidsekvivalenter från och med den 1 januari eller 1 juli ett visst år.
  3. Ställ in lagens ikraftträdandedatum till 3 månader från dagen för offentliggörandet, med undantag för bestämmelserna om externa anmälningar, som träder i kraft 6 månader efter dagen för offentliggörandet.

När kommer lagen om visselblåsare 2024 att träda i kraft?

Enligt medierapporter från politiker i det härskande lägret bör lagen om visselblåsare antas under första kvartalet 2024. lagförslaget är för närvarande på arbetsstadiet med ministerrådets ständiga kommitté.

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av