A visszaélők jogszabályai Európa-szerte - országlista

A visszaélők jogszabályai Európa-szerte - országlista

Agata Malik-Bosak |

Az Európai Unió valamennyi tagállamának megfelelő jogi aktus útján kell végrehaj tania a visszaélést bejelentők védelmére vonatkozó uniós jogszabályt nemzeti szinten.

A visszaélést bejelentő jogszabályok végrehajtását az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv határozza meg.

Bár számos országban már 2019 előtt hatályba lépett nemzeti jogszabályaik, az uniós normák elérése érdekében mindenképpen ki kell igazítaniuk azokat az irányelv hatályához.

Az irányelv 26. cikke szerint az irányelvnek való megfeleléshez szükséges nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatálybalépésének határideje 2021. december 17-én lejár t a 250 főnél több alkalmaz ottat foglalkoztató vállalatok esetében. Csak az 50—249 alkalmazottat foglalkoztató magánszektorbeli vállalkozások esetében ezt a határidőt 2023. december 17-re hosszabbították meg.

Az alábbiakban bemutatjuk a visszaélést bejelentő jogszabályok státuszát az egyes uniós országokban. Csak nyolc tagállam fogadta el a jogszabályt az EU által kért határidő előtt.

🇦🇹 Ausztria

A visszaélésekre vonatkozó törvényt Ausztriában 2023. február 1-jén fogadták el, és 2023. február 24-én lépett hatályba.

A jogszabály megtalálható a következő címen HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

A közszférában működő vállalatok és jogi személyek hat hónapig kapnak egy belső visszaélést jelentő rendszer bevezetésére. Ez az időszak a törvény hatálybalépésétől kezdődik.

A Szövetségi Korrupcióellenes Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung Irodát (, BAK) külső jelentéstételi irodának nevezték ki.

🇧🇪 Belgium

2022. december 15-én új szövetségi és regionális visszaélésekre vonatkozó szabályo kat vezet tek be Belgiumban.

A visszaélést bejelentő jogszabályok Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé 2023. február 15-én léptek hatályba.

További rendeleteket fogadtak el Vallónia régióira, flamand, német és francia nyelvű közösségekre vonatkozóan.

🇧🇬 Bulgária

A bulgáriai parlament nemzetgyűlése 2023. január 27- én fogadta el a visszaélések bejelentésére vonatkozó törvény t.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения közzétételét State Gazett 2023. február 2-án tették közzé, és 2023. május 2-án lépett hatályba.

Korábban, 2022 decemberében próbálkoztak nemzeti törvény elfogadására. A jelenleg elfogadott jog szabály célja a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelv minimumkövetelményeinek át ültetése. Bulgária tisztában van azzal, hogy elemezni kell, hogy az új bolgár jogszabályok megfelelnek-e az irányelv előírásainak.

🇭🇷 Horvátország

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti Horvátország április 15-én fogadta el és 2022. április 23-án lépett hatályba.

Az új törvény összhangba hozta a horvát keretrendszert az irányelv által előírt szabványokkal; Horvátországban azonban már 2019 óta van a visszaél ések bejelentésére vonatkozó törvény.

Az új törvény értelmében, a névtelen bejelentést általában nem ismerik el, mivel a jelentésben szereplő előírt részleteknek tartalmazniuk kell az azt benyújtó személyről szóló információkat.

Mindazonáltal eltérés van ettől a normától. Amennyiben egy azonosítatlan jelentés megfelel az új törvényben meghatározott valamennyi előfeltételnek a visszaélést bejelentő védelmére való jogosultsághoz, és a bejelentő személyazonosságát később a folyamat során megállapítják, akkor ugyanolyan védelmet kap, mint azok, akik felfedték személyazonosságát.

🇨🇾 Ciprus

Bár 2016 óta rendelkezik a visszaéléseket bejelentők védelmére vonatkozó keretrendszerrel, 20 22. január 20-án Ciprus bevezette az átültetési törvényt. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ 2022. február 4-én jelent meg.

🇨🇿 Cseh Köztársaság

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 2023. augusztus 1-jén lépett hatályba.

A visszaélést bejelentő törvényt a Cseh Köztársaságban 2023. június 1-jén fogadták el, és az elnök 2023. június 7-én írta alá. Az egész eljárás 2023. április 21-én kezdődött, amikor a Képviselőház 2023. április 4-től jóváhagyta a visszaélést bejelentő új törvényt

A Cseh Köztársaság jelentősen késlekedett az irányelv átültetésében, azonban a cseh jog végrehajtása során még két tagállam nem rendelkezett nemzeti szabályozásuk.

🇩🇰 Dánia

Dánia az első uniós tagállamként alkalmazta a visszaélések bejelentésére vonatkozó törvényt. Ezenkívül a törvény ki bővíti az irányelv minimumkövetelményeit azáltal, hogy jelentéseket készít a jelentős jogsértésekre és a nemzeti és az uniós jog megsértésére vonatkozóan.

Lov om beskyttelse af whistleblowere 2021. június 24-én fogadták el, és 2021. december 17-én lépett hatályba.

🇪🇪 Észtország

A visszaélésekre vonatkozó törvény jelenleg folyamatban van az Észt Parlamentben, miután a kormány 2023 augusztusában jóváhagyta. A törvény várhatóan 2024. január 1-jén törvényként lép hatályba. - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu -

A 2022. január 26-i első olvasatától kezdve a projektet blokkolták, mivel számos módosítást javasoltak fontolóra. Ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy Észtországot az Európai Bíróság elé terjeszti, mert nem sikerült átültetni a vissza élések bejelentéséről szóló uniós irányelv átültetésére irányuló nemzeti intézkedéseket. Észtországnak meg kell fizetnie a bírságot az átültetés késedelme miatt. Jogalap A C-154/23. sz. ügyet 2023. március 14-én indították.

🇫🇮 Finnország

2022. december 20-án Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta kelt finn rendelet 2023. január 1- jétől már hatályos.

A belső jelentési csatornát a törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül megvalósították.

🇫🇷 Franciaország

Franciaország 2022. február 16-án fogadta el a visszaélésekre vonatkozó törvényt. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte 2022. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az átláthatóságról, a korrupció elleni küzdelemről és a gazdasági élet korszerűsítéséről szóló, 2016. december 9-i 2016-1691. sz. törvény ezért helyébe lépett ('Sapin II').

Az új francia törvényt az Európai Unió legambiciózusabb átültetésének” minősítették, amely „túlmutat az irányelv által meghatározott minimális szabványnál, amely magában foglalja a bevált nemzetközi gyakorlatokat”.

Emellett Franciaország két rendeletet fogadott el, amely támogatja az új vissz aélések bejelentési törvényét. Az első meghatározza Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 a végrehajtott törvény szervezeti részleteit. A második rendelet a vissz Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte aélést bejelentők pénzügyi támogatására vonatkozik. Ezeket 2022 októberében, illetve 2022 decemberében tették közzé.

🇩🇪 Németország

A német visszaélések elleni védelemről szóló törvényt ( HinSchG ) a Bundesrat 2023. május 12-én hagyta jóvá, és 2023. jú lius 2- án fogadta el.

„A visszaélések elleni védelemről szóló törvény mérföldkövet jelent a visszaélések védelme szempontjából Németországban, és javítja a bizonytalan status quo állapotát. Ugyanakkor elmulasztja azt a célt, hogy bizonyos helyeken átfogó megerősítse a visszaélést bejelentők jogait. Ez sem igazolja a visszaélések jelentésének fontosságát az újságírás és így a nyilvános diskurzus szempontjából” — mondja a szervezet ügyvezető igazgat Kosmas Zittel, ója the Whistleblower-Netzwerk.

Németországban jelentősen késett a visszaélést bejelentő törvény. Bár a visszaélések bejelentéséről szóló irányelv nemzeti megközelítését kezdeményezték, és a javasolt tervezetet feldolgoz Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender ták, a törvényt végül 2023 februárjában elutasították. Ezt követően, a törvény két módosítását tették közz é: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 és Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Németországnak az Európai Bíróság elé terjeszti a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelv átültet ésére irányuló nemzeti intézkedések átültetésének és bejelentésének elmulasztása miatt. A 2023. március 14-én benyújtott kereset - Európai Bizottság - Németországi Szövetségi Köztársaság, C-149/23. sz. ügyben Németországnak meg kell fizetnie a bírságot az átültetés késedelme miatt. A Bizottság azt állítja, hogy az irányelv teljes átültetésére irányuló intézkedéseket még nem fogadták el, és az átültetési időszak lejártát követő több mint 13 hónappal nem értesítették őket a Bizottsággal.

2023. május 9-én az és a képviselők megállapodtak Bundestag a vissza Bundesrat élések elleni védelemről szóló törvény módosításáról. A kompromisszum magában foglalja különösen a névtelen információk bejelentésének csatornáit, a bírságokat és a törvény hatályát érintő változásokat. A javasolt megállapodást elfogadta Bundestag és jóváhagyta Bundesrat.

🇬🇷 Görögország

Görögország ban 2022. november 15-én fogadták (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) el a 4990/20 22-es törvényt.

A törvényt Nikolas Leontopoulos görög újságíró értékelte, hogy „gy enge törvény, amely hiányzik a bejelentők valódi, kiterjedt és inkluzív védelmétől”.

A szervezetekben a törvény teljesítésének határideje 2023. május 11. volt.

🇭🇺 Magyarország

A törvény elfogad ási folyamatát Magyarországon 2023. május 26-án zárták le. A 3089. sz. javas latot 2023. február 28-án nyúj (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) tották be a Parlament elé, miután az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Magyarországot az Európai Bíróság elé terjeszti a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelv át ültetésére és átültetésére irányuló nemzeti intézkedések elmulasztása miatt.

A törvény elfogadása előtt Magyarország maradt az egyetlen tagállam, amely nem kezdte meg az átültetést. Ennek eredményeként 2023. március 14-én indították el a C-155/23. sz. Európai Bizottság — Magyarország ügyet.

🇮🇪 Írország

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 Írországban 2022. július 21-én fogadták el, és 2023. január 1-jén lépett hatályba.

Ezenkívül az ír kormány közzé tett egy ideiglenes iránymutatást a közszféra alkalmazottainak és az előírt személyek számára a visszaélések bejelentésére vonatkozó jogi keret alapján számukra benyújtott jelentések kezelésére vonatkozóan.

🇮🇹 Olaszország

Bár késleltetett, és az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással kísér Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 te, március 9-én Olaszországban jóváhagyták, és 2023. március 15-én tették közzé. Gazzetta Ufficiale A törvény 2023. július 15. óta hatályos.

Eddig az előző 2017-es visszaélések elleni védelemre vonatkozó jogszabály alkalmazandó.

🇱🇻 Lettország

Lettország Trauksmes celšanas likums ban 2022. január 20-án fogadták el, és 20 22. február 4-én lépett hatályba.

E törvény hatálybalépésével az előző visszaélésről szóló törvény Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 elveszíti hatályát.

🇱🇹 Litvánia

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas Litvániában 2021. december 16-án fogadták el, és 20 22. február 15-én lé pett hatályba.

2022. január 27-én az Európai Bizottság hivatalos értesítést adott ki Litvániának az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/1937 irányelvnek Litvánia általi részleges átültetése címmel. Ez az Európai Unió által az uniós jog végrehajtásának elmulasztása miatt hozott a tagállamok ellen irányuló jogi eljárást. Ezek a kötelezett ségszegési eljárások Litvánia ellen azért kezdődtek, mert nem tudta teljes mértékben átültetni a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelvet.

🇱🇺 Luxemburg

A visszaélésekre vonatkozó luxemburgi nemzeti törvényt 20 Projet de loi 7945 23. május 16-án fogadták el. A kormány úgy döntött, hogy kiterjeszti az irányelv alkalmazási körét valamennyi nemzeti jogra. Luxemburg emellett a visszaélést bejelentők támogatására irányít egy Hivatalt is.

Az új luxemburgi törvény szerint a visszaélést bejelentő fogalommeghatározása magában foglalja a köztisztviselőket, részvényeseket, alvállalkozókat és a foglalkoztatási tárgyalásokat folytató személyeket. Ide tartoznak azok a névtelen bejelentők is, akiknek személyazonosságát nyilvánosságra hozták. A törvény elősegíti a visszaélések belső vagy külső csatornákon történő bejelentését, ahelyett, hogy nyilvános nyilvánosságra hozatal kellene folyamodnia.

A projekt szakaszában a törvény az irányelvben meghatározott bizonyos alapvető követelményekre épült, kiterjesztve a lefedettséget a kizárólag uniós jog megsértésére vonatkozó jelentéseken túl is; az Államtanács bírálta. Azt mondják, hogy a javasolt tervezet tartalmaz néhány tisztázatlan vagy rosszul megírt pontot, és néhány feleslegeset egyszerre. Továbbá meg kell határozni a köztisztviselők megfelelő védelmével vagy a személyes adatok tárolásának időtartamával kapcsolatos részleteket.

E kifogások miatt az irányelv luxemburgi átültetése túl sokáig folyamatban volt. Ennek eredményeként az Európai Bizottság 2023. március 13-án a Luxemburgi Nagyhercegség ellen indította a keresetet — a C-150/23. sz. ügy.

🇲🇹 Málta

Málta korábbi 2013-as visszaélések the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 re vonatkozó törvény ét 2021. november 15- i módosította ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 .

A módosítás megfelel a visszaélések bejelentésére vonatkozó uniós követelményeknek. E törvény rövid címe a 2021. évi Protection of the Whistleblower (módosító) törvény, és ezt a törvényt az úgynevezett „fő törvény” -val egységesnek kell értelmezni és értelmezni. Protection of the Whistleblower Act

🇳🇱 Hollandia

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten Hollandiában 2023. január 24-én fogadták el. A törvény 2023. február 18-án lépett hatályba.

Ezért felváltotta a korábbi holland jogszabályokat az adatszolgáltató szervezetek, “House for Whistleblowers Act” a névtelen jelentéstétel és a külső bejelentési csatornák körében a visszaélések bejelentésére vonatkozó nemzeti eljárásokat, és frissítette azokat.

🇵🇱 Lengyelország

Az átültetési folyamat Lengyel országban még folyamat ban van. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 2023. áprilisában minisztériumközi konzultációkra és véleményekre utalták. A projektet eredetileg 2021 októberében tették közzé, és néhányszor frissítették.

Az utolsó 2023. július 12- től kezdődő verzió a kilencedik. Az eddig elkészített javaslatok egyikét sem továbbították a Parlamentnek.

A jóváhagyás után a törvény két hónapon belül hatályba lép.

A végrehajtás késedelme miatt az Európai Bizottság 2023. március 10- én a Lengyel Köztársaság ellen indította a keresetet (C-147/23. sz. ügy). Lengyelországot bírsággal bírságolták, amelyet addig az időpontig kell kiszabni, amikor a Lengyel Köztársaság teljesíti az irányelv szerinti kötelezettségeit.

🇵🇹 Portugália

Portugáliában 2021. november 26-án fogad Lei n.º 93/2021 ták el, 20 21. december 20-án tették közzé, és 6 hónappal később, 20 22. június 18-án lépett hatályba.

🇷🇴 Románia

Romániában a törvényhozatali folyamat viharos volt. Az uniós irányelv átültetésének első elfogadása 2022 júniusában történt. A törvényt azonban visszavonták, és a felülvizsgálatok után 2022 decemberében ismét elfogadták, és 20 22. december 16- án kinyilvánították. LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public

2023. március 28- án kihirdet ték a 167/2023. sz. rendel etet, az az a 361/2022. sz. törvény 6. cikke (2) bekezdésének módosí tását. A rendelet a Hivatalos Közlönyben való közzétételétől lépett hatályba.

🇸🇰 Szlovákia

Az irányelv átültetését Szlovákiában elfogadják. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 2023. április 1-jén lépett hatál yba, a cikk kivételével. I. 17., 18., 25., 26., 40., 41. és 44. pont, amely 2023. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A tör vény módosította a korábbi nemzeti visszaélésről szóló törvényt.

🇸🇮 Szlovénia

A szlo Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) vén nyelvet elfogadták és 2023. február 22-én lépett hatályba.

Mindazonáltal, mivel az átültetési folyamat késett, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovénia ellen, mert 2022. január 27-én elmulasztotta teljes mértékben átültetni a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelvet.

🇪🇸 Spanyolország

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción Spanyolországban 2023. február 20-án fogadták el, és 20 23. március 13-án lépett hatályba, a közzétételétől számított 20 nappal “Boletín Oficial del Estado”.

Sok más tagállamhoz hasonlóan Spanyolországot is az Európai Bíróság elé terjesztették, mert a visszaélések bejelentéséről szóló uniós irányelv átültetésére irányuló nemzeti intézkedések időben történő átültetését és nem értesítette be.

🇸🇪 Svédország

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 2021. szeptember 29-én fogadták el Svédországban, és 2021. december 17-én lépett hatályba.

Az 5. cikk (Belső jelentéstételi csatornák, jelentéstételi és nyomon követési eljárások) rendelkezéseit először 2023. december 17-én (uniós tipikus határidő) kell alkalmazni a magánvállalkozást működtető és 50—249 alkalmazottat foglalkoztató üzemeltetők esetében, 20 22. július 17- én pedig más üzemeltetők esetében.

Az új visszaélésről szóló törvény hatályon kívül helyezi a súlyos kötelességszegés miatt riasztó munkavállalók megtorlással szembeni különleges védelméről szóló törvényt (2016:749).

Érdekesnek találta a cikket? Oszd meg másokkal
Ön is érdekelheti