A WEMORAL.COM WEBOLDAL FELTÉTELEI

 1. Általános rendelkezések
  1. A honlapon működik a címen https://wemoral.com által üzemeltetett WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021 tovább jelezve Szolgáltató
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák:
   • felhasználási feltételek WeMoral.com
   • a Szolgáltató által a WeMoral.com részeként nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályok
   • a Szolgáltatóval kötött szerződések megkötésére vonatkozó szabályok
  3. A WeMoral.com minden felhasználójának a WeMoral.com használatának megkezdése előtt meg kell ismerkednie a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, és köteles betartani a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel a WeMoral.com használatakor
  4. A Szolgáltató ingyenesen biztosítja a Felhasználók számára a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szerződés megkötése előtt a WeMoral.com címen keresztül https://wemoral.com/ , olyan formában, amely lehetővé teszi a letöltést, mentést és nyomtatást.
  5. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően nyújt elektronikus szolgáltatásokat.
  6. Ezek az Általános Szerződési Feltételek az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló jogi aktus 8. cikkében említett feltételeket alkotják.
  7. A WeMoral.com egy olyan internetes platform, amely technológiai megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a bejelentő jelentését névtelen panasz a munkáltatóval kapcsolatban, és lehetővé teszi a Munkáltató számára, hogy hozzáférjen a Panaszhoz és adjon választ a panaszra.
  8. A regisztrálás vagy a Szerződés megkötése a Szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától függ.
  9. Természetes személyek használhatják a WeMoral.com -ot önmagukban, ha elérték a 13 éves korukat, és teljes vagy legkevésbé korlátozott képesség a jogi aktusok végrehajtására.
  10. A WeMoral.com tartalma nem minősül ajánlatnak vagy tárgyalási felhívásnak a polgári jog értelmében.
  11. Minden Felhasználó köteles betartani az illegális tartalom szolgáltatásának tilalmát.
  12. A WeMoral.com részeként a WeMoral.com felhasználóival kapcsolatos információk feldolgozásáról és a a cookie-k a WeMoral.com adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveiben találhatók, feltéve https://wemoral.com/privacy-policy
 2. Fogalommeghatározások

  Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben a következő kifejezéseket használják, azokat a következőképpen kell érteni:

  Számla - a Felhasználó egyéni hozzáférése a WeMoral.com-hoz, a regisztráció után, valamint a bejelentkezés és a jelszó megadása után elérhető a kijelölt helyen.

  Szerződés - a Szolgáltató és a Felhasználó által kötött szerződés, amely alapján a Szolgáltató elektronikus úton nyújtja a Szolgáltatást a Felhasználónak, a WeMoral.com -on keresztül

  Panasz -a Wemoral.com -on keresztül a Bejelentő által a Munkáltatónak nyújtott névtelen információ a Munkáltatóval kapcsolatos illegális tevékenységekről vagy mulasztásokról vagy nem felel meg a Munkáltató belső irányelveinek.

  Előfizetési díj — a Szolgáltató által a WeMoral.com oldalon nyújtott szolgáltatások használatának díja a WeMoral.com oldalon elérhető árképzési oldalon feltüntetett összegben. Az Előfizetési díj különböző Szolgáltatási lehetőségek esetén változhat.

  Egyszeri díj — a „fizetett” megjelöléssel ellátott oktatási anyag vagy képzés nyújtásának díja

  Általános szerződési feltételek - a WeMoral.com elektronikus szolgáltatásainak a WeMoral.com részeként történő nyújtására vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

  Regisztráció - a WeMoral.com fiók létrehozásából álló tevékenység.

  Bejelentő - az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személy, ha e szerződés tartalma azt jelzi, hogy ennek a személynek nincs szakmai jellege, ami különösen az elvégzett tevékenység üzleti besorolásából származik, amelyet a a központi regisztrációra és az üzleti információkra vonatkozó rendelkezések.

  WeMoral.com - a címen működő honlap https://wemoral.com/ .

  Szolgáltatás - a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint nyújtott elektronikus szolgáltatás;

  Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény - az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i jogi aktus (Dz.U. of 2020 item 344 további módosításokkal ).

  Felhasználó - a WeMoral.com -ot használó személy, beleértve a bejelentőt és a munkáltatót is.

 3. A WeMoral.com használatához szükséges műszaki követelmények
  1. A WeMoral.com megfelelő és teljes körű használatához a következőket kell tennie:
   1. rendelkezik számítógéppel vagy más berendezéssel, valamint egy telepített webböngészővel, amely lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését és az internethez való hozzáférést;
   2. e-mail címmel rendelkezik;
 4. A WeMoral.com -on keresztül nyújtott szolgáltatások típusai és köre
  1. A Szolgáltató a következő Szolgáltatásokat nyújtja a WeMoral.com használatával:
  1. A WeMoral.com webhelyen ingyenesen elérhetővé téve azt a funkciót, amely lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy névtelen panaszt nyújtsanak be;
  2. fizetett és ingyenes oktatási anyagok és tréningek biztosítása a Felhasználók számára;
  3. fizetett funkciók biztosítása a Munkáltatók számára, amely egy dedikált Munkáltató céloldalának létrehozását jelenti a WeMoral.com domainben, amely lehetővé teszi a bejelentők számára a Panasz benyújtásának lehetőségét, és A munkáltatók lehetőséget kapnak a panaszhoz való hozzáférésre, a panasz kezelése, beleértve a panaszra adott válaszadást a bejelentő felé.
 5. Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése
  1. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése előtt a Felhasználó köteles megismerkedni a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmával.
  2. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést az alábbi akon keresztül kell megkötni:
   1. a Panasz ingyenes benyújtása tekintetében - a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése,
   2. az oktatási anyagokhoz és képzésekhez való ingyenes hozzáférés biztosítása — a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése;
   3. az oktatási anyagokhoz és képzésekhez fizetett hozzáférés biztosítása — a megrendelőlap kitöltése és az egységes díj megfizetése és a WeMoral.com foglalása;
   4. a Munkáltató WeMoral.com domainben lévő dedikált céloldalához fizetett hozzáférést biztosít a Munkáltató számára, amely lehetővé teszi a bejelentők számára anonim Panasz benyújtását, és a Munkáltatók számára a lehetőséget, hogy a Panasz hozvaló hozzáférés, a panasz kezelése, beleértve a bejelentő panasz megválaszolását is - az Előfizetési díj és a Szolgáltató általi foglalás megfizetése;
  3. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést a következőképpen kell megkötni:
   1. a Szolgáltatás nyújtásának időpontjában, vagyis amíg a WeMoral.com nem zár ul az Internetböngészőben — olyan Szolgáltatások tekintetében, amelyek nem igénylik a Felhasználót Regisztráció,
   2. arra az időre, amelyre az Előfizetési Díjat a Munkáltató fizette - az Előfizetési Díj megfizetését igénylő Szolgáltatások tekintetében,
   3. határozatlan időre — a fennmaradó esetekben.
  4. A szerződés felmondása vagy visszavonása nem eredményezi a befizetett előfizetési díj visszatérítését.
 6. A Munkáltatónak nyújtott szolgáltatás
  1. A Munkáltató által a Munkáltató dedikált céloldalának WeMoral.com domainben történő használatához regisztrációra van szükség.
  2. A számla regisztrálása a WeMoral.com oldalon megadott regisztrációs űrlap kitöltésével történik. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:
   1. név
   2. vezetéknév
   3. cégnév/cégnév
   4. cég címe (utca, irányítószám, város, ország)
   5. adóazonosító
   6. telefonszám,
   7. e-mail cím,
   8. jelszó,
   9. ismételje meg a jelszót,

    és jelölje be a jelölőnégyzeteket:

   10. „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket”.
  3. A munkáltató számlájának regisztrálásához az előfizetési díj megfizetése szükséges. Szolgáltató ingyenes hozzáférést biztosít a Munkáltató számlájához promócióként vagy demo verzióként egy teszthez.
  4. Az adatok megadása a regisztráció során teljesen önkéntes, azonban a regisztrációhoz szükséges.
  5. A Munkáltató köteles valós adatokat szolgáltatni a regisztrációs űrlapon és frissíteni, amennyiben azok megváltoznak.
  6. A helyesen kitöltött regisztrációs űrlap elküldése után a Munkáltató e-mailt kap, amely tartalmazza a további utasításokat.
  7. A Fiókhoz való hozzáférés a bejelentkezési adatok megadásával lehetséges. A Fiókba való bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail cím.
  8. A Szolgáltató letilthatja a Felhasználó fiókját, ha ésszerű gyanú merül fel, hogy bármilyen módon megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.
  9. Új jelszó létrehozása csak a bejelentkezési panelen elérhető „Elfelejtettem a jelszót” űrlap használatával lehetséges.
 7. A bejelentő szolgálata
  1. A Bejelentő Szolgálatának részeként a WeMoral.com lehetővé teszi a bejelentő számára, hogy a WeMoral.com -on keresztül névtelen panaszt nyújtson be a Munkáltatóval kapcsolatban.
  2. A Panasz létrehozása érdekében, a bejelentőnek a Munkáltató céloldalán elérhető „Új eset” gombra kell kattintania. A Panasz létrehozásának részeként, a bejelentőnek lehetősége van szöveges üzenet létrehozására és mellékletek hozzáadására. Küldéskor, a Panasz egyedi azonosító számot és jelszót kap a Panasz eléréséhez.
  3. A Munkáltató vagy a bejelentő által a Panasz elküldése után tett panasszal kapcsolatos minden tevékenység, a Panasz egyéni azonosítójához kapcsolódik.
  4. A bejelentő képes ellenőrizni a Panasz aktuális állapotát, beleértve a Munkáltató válaszának elolvasását, után a Panasz egyéni azonosítóját és a jelszót egy külön helyen adja meg a Munkáltató céloldalán a WeMoral.com domainben.
  5. A panaszt anonimizálták, ami azt jelenti, hogy minden olyan adat, amely felhasználható a A bejelentő törlésre kerül, és a Munkáltató hozzáférhet az anonimizált jelentéshez, a Bejelentő (kivéve, ha maga a bejelentő nem helyezi ezeket az adatokat a Panasz tartalmába).
  6. A panaszok titkosítva vannak.
  7. A bejelentő nem kaphat visszajelzést vagy értesítést a Munkáltatótól vagy a Szolgáltatótól a Panaszának megválaszolásáról, mert a Wemoral.com nem rendelkezik a bejelentő személyes vagy elérhetőségével. A bejelentőnek függetlenül ellenőriznie kell a WeMoral.com weboldalán, hogy érkezett-e válasz panaszára.
 8. A WeMoral.com általános felhasználási feltételei
  1. A Felhasználók kötelesek a WeMoral.com -ot a hatályos jogrendelkezéseinek, a társadalmi együttélés elveinek, a bevált gyakorlatnak megfelelően használni, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Interneten általánosan elfogadott magatartási szabályok rendelkezései.
  2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a WeMoral.com Felhasználó általi használatának következményeiért a a törvény általánosan alkalmazandó rendelkezései, a társadalmi együttélés elvei vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek.
  3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a WeMoral.com folyamatosan működjön, figyelmeztet arra, hogy a WeMoral.com üzemeltetése során technikai szünetek fordulhatnak elő, amelyek a karbantartás elvégzésének szükségességéből adódhatnak, korszerűsítési vagy szolgáltatási tevékenységek, valamint a Szolgáltató ellenőrzésén kívül eső egyéb okok miatt (pl. vis maior, cselekmények vagy mulasztás harmadik felek, akikért a WeMoral.com nem felelős), amelyről a lehető legnagyobb mértékben tájékoztatja a Felhasználókat, amennyire csak lehetséges, rendelkezésre álló módon és megfelelő előre, ha lehetséges.
  4. Szolgáltató figyelmeztet arra, hogy a WeMoral.com oldalon megadott anyagok, amelyek nem a Felhasználóktól származnak, szerzői jogok védik, és így a szerzői jogra vonatkozó jogszabály vonatkozó rendelkezései védik és a szomszédos jogok. A WeMoral.com oldalon közzétett tartalom használata nem jelenti azt, hogy a Felhasználó megszerzi a WeMoral.com -on keresztül elérhetővé tett művek vagy adatbázisok jogai.
  5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a WeMoral.com oldalon közzétett tartalomért, amelyet a Felhasználók kizárólag a szerzői jogok vagy egyéb jogok megsértéséért felelősek.
  6. A Felhasználó köteles titokban tartani a felhasználó nevét és jelszavát, és védeni őket harmadik fél től való hozzáféréstől.
  7. A WeMoral.com erőforrásait nem másolhatja a Felhasználó számítógépére, vagy más módon nem rögzítheti a Felhasználó, aki nem a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül birtokolja a szerzői jogokat.
 9. Tréningek, e-learning
  1. A Szolgáltató fizetős és ingyenes oktatási anyagokat és tréningeket is rendelkezésre bocsáthat.
  2. Szolgáltató figyelmezteti, hogy a WeMoral.com oldalon bemutatott összes tartalom a tulajdonát képezi Szolgáltató vagy annak szerzői, és szerzői jogok védik, ami azt jelenti, hogy előzetes megszerzése nélkül a felhatalmazott személyek vagy szervezetek írásbeli hozzájárulása, a Felhasználó nem jogosult ezt használni tartalmat oly módon, amely sértheti a szerzői jogokat.
  3. A Felhasználók rendelkezésére álló további, nem ingyenes funkciók a specifikáció egy adott funkcionalitás, elérhető a vásárlás előtt.
 10. Fizetés a szolgáltatásokért a WeMoral.com oldalon
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kifizetéseket a Szolgáltató bankszámláján kell teljesíteni.
  2. A Szolgáltató külső elektronikus fizetési szolgáltatókon keresztül fizethet fizetéseket. Ebben az esetben a kifizetések a szolgáltató feltételeinek megfelelően történnek.
 11. Felelősség a WeMoral.com tartalmáért
  1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az ezen a weboldalon található információk a A WeMoral.com helyesen jelenik meg, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget a felmerülő hibákért vagy következményekért az ezen a weboldalon található információk felhasználásából. A tartalom tekintetében, amely nem a Szolgáltatótól származik, de az egyes felhasználóktól az egyes felhasználók felelősek a tartalomért.
  2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben a közvetlen vagy a WeMoral.com oldalon közzétett információk vagy anyagok közvetett felhasználása. A Szolgáltató szintén nem felelős a Felhasználó hardverének vagy egyéb mobileszközeinek károsodásából eredő károk, valamint a kapcsolódó adatai a WeMoral.com használatával, különösen a Felhasználó számítógépes rendszerébe belépő számítógépes vírusok eredményeként.
  3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a WeMoral.com elérhetetlenségéért a távközlési hiba miatt, különösen, ha az internet-hozzáférési szolgáltatások, tárhelyszolgáltatások szolgáltatójának és egyéb hatásoknak tulajdonítható a távközlési vonalak hibás működése és az általuk okozott károk, az okoktól függetlenül, kivéve, ha a Szolgáltató szándékosan okozza.
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységeiért és mulasztásaiért. Nem felelős semmilyen megsértéséért harmadik fél személyes jogai vagy szerzői jogai a Felhasználók vagy harmadik felek részéről.
  5. A WeMoral.com harmadik fél webhelyeire mutató linkeket tartalmaz, és nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. A hivatkozás közzététele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató ajánlja a weboldalt, termékeket vagy szolgáltatásokat.
 12. Panasz eljárás
  1. A Felhasználó jogosult panaszt benyújtani a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyekben.
  2. A panasz lehet bármilyen fenntartás vagy megjegyzés a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.
  3. A panaszokat e-mailben lehet benyújtani a következő címre: contact (at) wemoral.com
  4. A panaszoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:
   1. a felhasználó neve, vezetékneve és elérhetősége,
   2. a panasz alapjául szolgáló esemény leírása,
   3. a Felhasználó értesítésének módja a panasz kezelésének módjáról.
  5. A Szolgáltató a panaszt a Felhasználó általi benyújtásának napjától számított 30 napon belül mérlegeli. Szolgáltató értesíti a Felhasználót a panasz kezelésének módjáról a Felhasználó által a panaszban feltüntetett módon.
 13. Záró rendelkezések
  1. Az Általános Szerződési Feltételek Változata: 2021.12.29.
  2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy fontos okokból módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a Szolgáltató értesíti a Felhasználókat.
  3. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtása a lengyel jog hatálya alá tartozik, amely nem fosztja meg a Az állandó lakóhelyük szerinti ország kötelező jogszabályai szerinti jogaik fogyasztói.
  4. Az Általános Szerződési Feltételek egyik rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a Felhasználók hatályos jogszabályi rendelkezéseiből eredő jogait.