Marta Giemza

Marta Giemza

Koordinátor ľudských zdrojov, špecializuje sa na personálne záležitosti v oblasti pracovného práva. Odborník na podnikovú etiku. Aktívny propagátor ochrany oznamovateľov.

marta.giemza@wemoral.com