Marta Giemza

Marta Giemza

Координатор Човешки ресурси, специализира в областта на човешките ресурси въпроси в областта на трудовото право. Експерт по корпоративна етика. Активен промоутър на защитата на сигнализатора.

marta.giemza@wemoral.com