Marta Giemza

Marta Giemza

Koordinator za ljudske resurse, specijaliziran za pitanja ljudskih resursa u području radnog prava. Stručnjak za korporativnu etiku. Aktivni promotor zaštite zviždača.

marta.giemza@wemoral.com