Marta Giemza

Marta Giemza

Koordinatur tar-Riżorsi Umani, jispeċjalizza fi kwistjonijiet tar-Riżorsi Umani fil-qasam tal-liġi tal-impjiegi. Espert tal-etika korporattiva. Promotur attiv tal-protezzjoni tal-whistleblower.

marta.giemza@wemoral.com