Trzecia odsłona projektu ustawy o sygnalistach

Trzecia odsłona projektu ustawy o sygnalistach

Damian Sawicki |

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się już trzecia wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowi implementację do polskiego systemu prawnego Dyrektywy o sygnalistach.

Zmiany zaproponowane w nowym projekcie nie są znaczne, co może oznaczać, że jesteśmy blisko końca stanu niepewności pracodawców i ustalenia ostatecznego brzmienia polskiej regulacji. Do najważniejszych zmian z punktu widzenia pracodawców, a więc podmiotów, które będą zobowiązane do wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych należą:

  1. Wprowadzenie obowiązku uwzględniania w procedurze zgłoszeń wewnętrznych systemu zachęt do skorzystania z tejże procedury – zgodnie z proponowanym art. 25.1.7. ustawy pracodawca zobowiązany jest określić w procedurze zgłoszeń wewnętrznych system zachęt do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba zgłaszająca uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. Ustawodawca nie wskazał jednocześnie jakiego rodzaju zachęty mogą być przewidziane w procedurze, w związku z czym pracodawcy będą mieli w tym zakresie dowolność.
  2. Wprowadzenie nowego fakultatywnego elementu procedury zgłoszeń wewnętrznych – zgodnie z planowanym art. 25.2.4. procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalana przez pracodawcę może dodatkowo objąć zrozumiałe informacje o zasadach bezpiecznego i niepozostawiającego śladów dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym, zapewniających zachowanie prywatności zgłaszającego.
  3. Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych – w nowym projekcie ustawy zaproponowano m.in. wydłużenie okresu przechowywania danych osobowych oraz pozostałych informacji zawartych w rejestrze zgłoszeń. Okres ten ma wynosić 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
  4. Zmiana terminu wdrożenia – podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób i mniej niż 250 osób będą zobowiązane do ustalenia wewnętrznej procedury do dnia 17 grudnia 2023 r. pozostałe podmioty będą musiały ten obowiązek zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować