Zpráva externího informátora

Zpráva externího informátora

Olga Hellmann |

Je zásadní, aby zaměstnavatel podporoval whistleblowing jako špičkový prostředek k nahlášení protiprávního jednání. Co se ale stane, když zaměstnanec nahlásí problém někomu jinému než svému zaměstnavateli?

Může existovat několik důvodů, proč píšťalku nefoukat přímo zaměstnavateli:

  1. organizace nemá pro oznamovatele k dispozici žádný kanál pro oznamování
  2. oznamovatel není informován o existujících kanálech hlášení v rámci organizace
  3. oznamovatel se obává možných důsledků ohlášení problému
  4. oznamovatel pochybuje o tom, že po oznámení problému je třeba učinit jakékoli přiměřené kroky

Existuje několik určitých zmírňujících opatření, která může zaměstnavatel podniknout k řešení výše uvedených důvodů. Jasné a dobře sdělené zásady a postupy, které jsou k dispozici, pomáhají podporovat interní podávání zpráv o problémech. Dalším klíčovým faktorem je kultura s organizací - musí podporovat transparentnost a důvěru.

Pokud organizace neposkytne a sděluje jasný kanál pro oznamování oznamovatelů a nevyužívá kulturu vítající transparentnost a důvěru, mohou se zaměstnanci rozhodnout obrátit se na externí orgány se svými obavami. Mohou zahrnovat sociální nebo tradiční média, regulátory trhu nebo řídící orgány.

Zaměstnanec, který se hlásí médiím, může očekávat, že ztratí svá zákonná práva na oznamování. Existují specifické okolnosti, kdy zaměstnanec může jít do médií bez

Ztrácejí svá práva. Musí si být jisti, že veškeré informace, které hlásí, jsou v podstatě pravdivé. Taky, je možné, že se oznamovatel rozhodne jít do médií, pokud se důvodně domnívá, že jejich zaměstnavatel je může vystavit „újmu“ nebo zničit důkazy, pokud ohlásí interně.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat