Klokkenluiders in de pers

Klokkenluiders in de pers

Kamila Caban |

Werknemers een veilig kanaal bieden om onregelmatigheden te melden, is volgens de EU-richtlijn al verplicht in de landen van de Europese Unie. Het is echter de moeite waard eraan te denken dat dergelijke kanalen niet alleen nodig zijn omdat de wet dit voorschrijft. Mensen die melding willen maken van verduistering, illegaal gedrag of misbruik, en die niet de mogelijkheid hebben om dat te doen op de werkvloer, besluiten heel vaak om een andere, vaak radicale, stap te zetten om de zaak aan de media te melden, wat tegenwoordig eenvoudiger is dan ooit.

De pers en televisie vallen onder hun rechten. Het is vandaag niet bekend dat journalisten er veel aan zullen doen om een pakkend onderwerp bovenaan in kranten of in het nieuws te krijgen. Als een zaak die een werknemer wil melden grote gevolgen kan hebben voor het bedrijf of gepaard gaat met illegale misstanden op grote schaal, dan willen journalisten daar vaak meteen reclame voor maken - dat is volkomen normaal. Een klokkenluider die geen vertrouwen heeft in zijn werkgever, geen veilig kanaal heeft om onregelmatigheden te melden of weet dat door hem gerapporteerde informatie genegeerd wordt (of al is), zal steun zoeken bij externe organen en instellingen. Heel vaak is zo'n eenheid precies de media. De geschiedenis heeft aangetoond dat het gebrek aan communicatiekanalen met werknemers zich herhaaldelijk tot journalisten wendde. Hoewel er voor het publiek weinig mogelijkheden zijn om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de zorgen van de klokkenluider, kan het in de media verschijnen van misbruik de relevante autoriteiten aanzetten tot actie. Media spelen een belangrijke rol bij het bieden van een extra toezichtslaag en dit kan mogelijk leiden tot bredere veranderingen in de sector, zoals meer regelgeving. Het publiceren van mediamisbruik brengt echter vaak veel gevolgen met zich mee, zoals enorme financiële verliezen voor bedrijven en het bederven van het imago waar vaak jarenlang aan gewerkt wordt. Daarom is het zo belangrijk om een legitieme en veilige contactbron voor werknemers te creëren en om op verantwoorde wijze te reageren op misbruik.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in