Gnó

Bíonn tionchar dearfach ag cinntí gnó ceart ar fhostaithe.