Hvordan implementeres whistleblowing-procedurer?

Hvordan implementeres whistleblowing-procedurer?

Damian Sawicki |

Vi har allerede skrevet om, hvad en eksemplarisk procedure for indberetning af uregelmæssigheder og whistleblower beskyttelse skal se ud, og hvad en model implementering af et whistleblowing-system ser ud i praksis.

Vi har angivet der, at et af stadierne er gennemførelsen af procedurer, fordi bare oprettelse af procedurerne ikke betyder, at de bliver gældende i vores virksomhed.

Så hvad skal der gøres for at den forberedte procedure skal træde i kraft? Hvordan bestemmer man ikrafttrædelsesdatoen?

Bemærk venligst, at artikel 8.1 i Whistleblower-direktivet kræver, at arbejdsgiverne „etablerer“ interne kanaler og procedurer. I artikel 8.3 i udkastet til retsakt hedder det, at de interne anmeldelsesprocedurer skal betragtes som en retsakt af arbejdsgiverens interne retsakter, hvilket betyder, at de bør fastlægges og vedtages på den måde, der vedtages for sådanne retsakter.

Dokumentet, der gennemfører de interne regler eller anmeldelsesproceduren til systemet med interne retsakter fra en given arbejdsgiver, vil hver gang være en beslutning truffet af et passende organ eller en person, der er bemyndiget til at træffe sådanne beslutninger.

Hvis der er tale om offentlige enheder, f.eks. på offentlige hospitaler, der opererer i form af „SPZOZ“, vil det være op til direktøren, mens det i tilfælde af kommunale enheder, f.eks. i en offentlig skole, kan det være skolelederens afgørelse. Hver gang skal afgørelsen truffet af et autoriseret organ eller en person træffes i en passende skriftlig form, f.eks. en beslutning eller afgørelse.

I tilfælde af kommercielle virksomheder vil reglerne eller proceduren blive gennemført ved en beslutning fra autoriserede partnere (for partnerskaber) eller et organ, oftest bestyrelsen (i tilfælde af kapitalselskaber).

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i