Kuidas rakendada rikkumistest teatamise protseduure?

Kuidas rakendada rikkumistest teatamise protseduure?

Damian Sawicki |

Oleme juba kirjutanud, mida eeskirjade eiramisest teatamise eeskujulik ja rikkumisest teatajate kaitse peaks välja nägema ja milline mudel rikkumisest teatamise süsteemi rakendamine näeb välja nagu praktikas.

Oleme seal näidanud, et üks etappe on menetluste rakendamine, sest lihtsalt menetluste loomine ei tähenda, et need muutuksid meie ettevõttes kohaldatavaks.

Mida täpselt tuleb teha ettevalmistatud menetluse jõustumiseks? Kuidas määrata jõustumiskuupäev?

Pidage meeles, et Rikkumisest teatajate direktiiv nõuab tööandjatelt „luua” sisemisi kanaleid ja menetlusi. Seaduse eelnõu artikkel 8.3 sätestab, et sisemisi teatamise menetlusi käsitatakse tööandja siseõigusaktide aktidena, mis tähendab, et need tuleks kehtestada ja vastu võtta sellisteks õigusaktideks vastuvõetud viisil.

Dokument, mis rakendab siseeeskirju või teatamise menetlust antud tööandja sisemiste õigusaktide süsteemile, on iga kord, kui otsustab vastava asutuse või isiku otsus, kes on volitatud selliseid otsuseid tegema.

Avalike üksuste puhul, nt „SPZOZ” vormis tegutsevates riiklikes haiglates, saab see direktorile, kohaliku omavalitsuse üksuste puhul, nt rahvakoolis, võib see olla kooli juhataja otsus. Iga kord tuleks volitatud asutuse või isiku otsus teha asjakohases kirjalikus vormis, nt resolutsioonis või otsuses.

Äriühingute puhul rakendatakse määrusi või menetlust volitatud partnerite (partnerluse puhul) või organi, enamasti juhatuse (kapitaliettevõtete puhul) otsusega.

Kas leidsite artikli huvitavaks? Jagage seda teistega
Võite olla huvitatud ka