Πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες καταγγελίας δυσλειτουργιών;

Πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες καταγγελίας δυσλειτουργιών;

Damian Sawicki |

Έχουμε ήδη γράψει για το τι ένα υποδειγματική διαδικασία για την αναφορά παρατυπιών και προστασία των πληροφοριοδοτών θα πρέπει να μοιάζει και τι ένα μοντέλο εφαρμογή συστήματος ανατροπής μοιάζει στην πράξη.

Έχουμε δηλώσει εκεί ότι ένα από τα στάδια είναι η εφαρμογή των διαδικασιών, διότι μόνο η δημιουργία των διαδικασιών δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν στην εταιρεία μας.

Τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να τεθεί σε ισχύ η προετοιμασμένη διαδικασία; Πώς να καθορίσετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος;

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το άρθρο 8.1. του Οδηγία για τους πληροφοριοδότη απαιτεί από τους εργοδότες να «δημιουργήσει» εσωτερικά κανάλια και διαδικασίες. Το άρθρο 8.3 του σχεδίου πράξης ορίζει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες κοινοποίησης θεωρούνται πράξη εσωτερικών νομικών πράξεων του εργοδότη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν και να εγκριθούν με τον τρόπο που θεσπίζεται για τις πράξεις αυτές.

Το έγγραφο που εφαρμόζει τους εσωτερικούς κανονισμούς ή τη διαδικασία κοινοποίησης στο σύστημα των εσωτερικών νομικών πράξεων ενός συγκεκριμένου εργοδότη θα είναι κάθε φορά που θα λαμβάνεται απόφαση ενός κατάλληλου φορέα ή προσώπου εξουσιοδοτημένου να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις.

Στην περίπτωση δημόσιων μονάδων, π.χ. σε δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν με τη μορφή «SPZOZ», θα εναπόκειται στον διευθυντή, ενώ στην περίπτωση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, π.χ. σε δημόσιο σχολείο, μπορεί να είναι απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Κάθε φορά, η απόφαση ενός εξουσιοδοτημένου οργανισμού ή προσώπου θα πρέπει να λαμβάνεται με την κατάλληλη γραπτή μορφή, π.χ. ψήφισμα ή απόφαση.

Στην περίπτωση των εμπορικών εταιρειών, οι κανονισμοί ή η διαδικασία θα εφαρμόζονται με απόφαση εξουσιοδοτημένων εταίρων (για εταιρικές σχέσεις) ή ενός οργανισμού, συνήθως του διοικητικού συμβουλίου (στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών).

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το με άλλους
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει