Leveren klokkenluiderssystemen enig voordeel op voor mijn bedrijf?

Leveren klokkenluiderssystemen enig voordeel op voor mijn bedrijf?

Agata Malik-Bosak |

Deze vraag is zeker heel gebruikelijk voor ondernemers en raden van bestuur die besluiten een systeem voor klokkenluiders te implementeren. Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen die melding maken van schendingen van het recht van de Unie (de zogeheten richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders) in 2021 in werking getreden - voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, terwijl het tegen 2023 ook van toepassing zal zijn op rechtspersonen in de particuliere sector met minder dan 250 werknemers. Dus meer en meer entiteiten moeten overwegen welk systeem voor klokkenluiders moet introduceren voor zijn bedrijf. Daarom rijzen er veel vragen - ook, wat zijn de voordelen van dergelijke functionaliteit? Moet het worden geïntroduceerd alleen omdat dat is wat de wet voorschrijft?

Soberheid - een sterk argument

Marktstudies van landen waar al enkele jaren regelgeving voor klokkenluiders van kracht is, tonen aan dat dit niet alleen enorm voordeel voor de werknemers van een bepaald bedrijf die zich dankzij de Klokkenluiderswet veiliger en zelfverzekerder voelen op hun werkplek. Het is ook een enorm voordeel voor de werkgevers zelf.

Uit de evaluaties die ter zake zijn uitgevoerd, is gebleken dat in Zwitserland - een land dat sterk ontwikkeld is op het gebied van klokkenluiders - de verliezen als gevolg van economische fraude door malafide werknemers gemiddeld 7% bedragen van het inkomen van de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Financiële verduistering, corruptie of diefstal behoren tot de belangrijkste redenen voor de enorme verliezen van bedrijven. Een bloeiend bedrijf met een omzet van €100 miljoen zou bijvoorbeeld jaarlijks maar liefst €7 miljoen verliezen! Laten we niet vergeten dat deze verliezen niet alleen voor grote bedrijven voelbaar zijn. Zelfs in de kleinere die op een andere schaal opereren, is financiële fraude een groot probleem. Daarom ook werknemers een beveiligd nieuwskanaal bieden wanneer zij onregelmatigheden of onwettige handelingen van anderen in het bedrijf kunnen melden, is dit ook in het belang van de werkgever. Dat is zo niet alleen een verplichting opgelegd door de wet - het is ook een passende actie die onze zin oproept.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in