Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Interný audítor, špecialista na ochranu zdravia a bezpečnosti, overuje súlad s implementovanými systémami kvality. Monitoruje aktuálnosť predpisov v oblasti vnútornej komunikácie a ochrany zamestnancov. Vyvíja dokumentáciu týkajúcu sa pracovného rizika a vytvárania postojov, ktoré podporujú bezpečnú prácu.

agata.malikbosak@wemoral.com