Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Sisäinen tarkastaja, työterveys- ja turvallisuusasiantuntija, varmistaa toteutettujen laatujärjestelmien noudattamisen. Valvoo sisäistä viestintää ja työntekijöiden suojelua koskevien määräysten oikea-aikaisuutta. Kehittää työperäiseen riskiin liittyvää dokumentointia ja turvallista työtä tukevien asenteiden muodostumista.

agata.malikbosak@wemoral.com