Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Internrevisor, helse- og sikkerhetsspesialist, verifiserer overholdelse av implementerte kvalitetssystemer. Overvåker aktualiteten til regelverket innen intern kommunikasjon og beskyttelse av ansatte. Utvikler dokumentasjon knyttet til yrkesrisiko og dannelse av holdninger som støtter trygt arbeid.

agata.malikbosak@wemoral.com