Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Вътрешен одитор, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, проверява съответствието с внедрените системи за качество. Следи навременността на нормативните актове в областта на вътрешната комуникация и защитата на служителите. Разработва документация, свързана с професионалния риск и формирането на нагласи, които подкрепят безопасната работа.

agata.malikbosak@wemoral.com