Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Vidaus auditorius, sveikatos ir saugos specialistas, tikrina, ar laikomasi įdiegtų kokybės sistemų. Stebi reglamentų savalaikiškumą vidinės komunikacijos ir darbuotojų apsaugos srityje. Rengia dokumentus, susijusius su profesine rizika ir nuostatų, palaikančių saugų darbą, formavimu.

agata.malikbosak@wemoral.com