Agata Malik-Bosak

Agata Malik-Bosak

Internrevisor, hälso- och säkerhetsspecialist, verifierar överensstämmelse med implementerade kvalitetssystem. Övervakar aktualiteten av regler inom området intern kommunikation och skydd av anställda. Utvecklar dokumentation relaterad till yrkesrisk och attitydbildning som stöder säkert arbete.

agata.malikbosak@wemoral.com