Projekt polskiej ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych

Projekt polskiej ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych

Damian Sawicki |

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o sygnalistach, uwzględniający zmiany po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Ustawa będzie implementowała do polskiego porządku prawnego założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Mimo wprowadzenia zmian w wyniku przeprowadzenia konsultacji, projekt ustawy nadal zawiera wiele sprzeczności i niejasności, które mogą skutkować problemami przy praktycznym wdrażaniu przepisów w życie przez pracodawców:

  • Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie obligatoryjnego anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, pozostawiając podmiotom obowiązanym możliwość wdrożenia zgłoszeń anonimowych według ich woli; powyższe oznacza, że jeżeli nie dopuszczono możliwości przesyłania zgłoszeń anonimowych u danego pracodawcy, zgłoszenia anonimowe mogą być pozostawione bez rozpoznania;
  • Limity zatrudnienia decydujące o zwolnieniu podmiotu z obowiązku wdrażania systemu zgłoszeń wewnętrznych – w pierwszej wersji projektu ustawy była mowa o limicie 50 pracowników. Aktualnie, po zmianach, projekt stanowi, że z wdrożenia systemu zgłoszeń wewnętrznych zwolnione będą podmioty, dla których wykonuje pracę co najmniej 50 osób. Jednocześnie ustawodawca nie precyzuje pojęcia „wykonywania pracy”, które może obejmować osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W konsekwencji pracodawcy będą musieli sami zgadywać, czy obowiązek wdrożenia ich dotyczy, czy nie.
  • Ustawodawca zakwalifikował jako formy zakazanych działań odwetowych pojęcia nieprecyzyjne, które będą budziły wątpliwości interpretacyjne, jak np. „niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie”, „nadszarpnięcie reputacji”.

Więcej informacji o Ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować