Poola seaduseelnõu rikkumisest teatajate pärast avalikku konsultatsiooni

Poola seaduseelnõu rikkumisest teatajate pärast avalikku konsultatsiooni

Damian Sawicki |

Valitsuse Õigusaktide keskuse veebisaidil on avaldatud rikkumisest teavitaja eelnõu, võttes arvesse avalikule konsultatsioonile järgnenud muudatusi.

Seadus rakendab põhimõtteid Poola õiguskorra Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937 NÕUKOGU OTSUS, 23. oktoober 2019, liidu õiguse rikkumisest teatajate kaitse kohta.

Kuigi muudatused tehti konsultatsiooni tulemusena, sisaldab eelnõu endiselt palju vastuolusid ja ebaselgust, mis võivad põhjustada probleeme õigusaktide praktilises rakendamises tööandjate poolt:

  • Seadusandja ei ole otsustanud kehtestada kohustuslikku anonüümset aruandlust eeskirjade eiramise kohta, jättes kohustatud isikutele võimaluse rakendada anonüümseid teatisi nende soovi järgi; see tähendab, et kui antud tööandjatele ei ole lubatud esitada anonüümseid aruandeid, võib jätta anonüümsed taotlused ilma tunnustamata;
  • Tööhõive piirangud, mis määravad üksuse vabastamise kohustusest rakendada sisemist teatamissüsteemi — eelnõu esimeses versioonis viitas 50 töötaja piirile. Praegu näeb projekt pärast muudatusi ette, et üksused, mille jaoks vähemalt 50 inimest tööd teostavad, vabastatakse sisemise teavitussüsteemi rakendamisest. Samal ajal ei täpsusta seadusandja mõistet „töö tegemine”, mis võib hõlmata isikuid, kes osutavad teenuseid tsiviilõiguslike lepingute alusel. Selle tulemusena peavad tööandjad ise arvama, kas nende rakendamise kohustus kehtib või mitte.
  • Seadusandja liigitatakse keelatud kättemaksumeetmete vormideks ebatäpsed mõisted, mis tekitaksid tõlgendavaid kahtlusi, näiteks „ebasoodne või ebaõiglane kohtlemine”, „tuhmuv maine”.

Rohkem infot Bill inimeste kaitse teatamise seaduserikkumistest lehekülgedel valitsuse õigusaktide Center.

Kas leidsite artikli huvitavaks? Jagage seda teistega
Võite olla huvitatud ka