Puolan lakiesitys ilmiantajista julkisen kuulemisen jälkeen

Puolan lakiesitys ilmiantajista julkisen kuulemisen jälkeen

Damian Sawicki |

Valtioneuvoston lainsäädäntökeskuksen verkkosivuilla on julkaistu luonnos ilmiantajan lakiesitykseksi, jossa otetaan huomioon julkisen kuulemisen jälkeiset muutokset.

Laki panee täytäntöön Puolan oikeusjärjestyksen periaatteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden ilmiantajien suojelusta.

Vaikka muutokset tehtiin kuulemisen tuloksena, lakiesitys sisältää edelleen monia ristiriitoja ja epäselvyyksiä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia lainsäädännön käytännön täytäntöönpanossa työnantajien toimesta:

  • Lainsäätäjä ei ole päättänyt ottaa käyttöön pakollista anonyymiä sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamista, jolloin ilmoitusvelvollisille jää mahdollisuus toteuttaa nimettömiä ilmoituksia heidän tahtonsa mukaan. Tämä tarkoittaa, että jos anonyymejä raportteja ei sallita antaa annetuille työnantajille, nimettömiä hakemuksia voidaan jättää ilman tunnustusta;
  • Työllisyysrajat, jotka määrittävät yhteisön vapautuksen velvoitteesta toteuttaa sisäinen ilmoitusjärjestelmä - laskun ensimmäisessä versiossa viitattiin 50 työntekijän rajaan. Tällä hetkellä hanke määrää muutosten jälkeen, että yksiköt, joissa vähintään 50 henkilöä tekee työtä, vapautetaan sisäisen ilmoitusjärjestelmän toteuttamisesta. Samalla lainsäätäjä ei määrittele käsitettä ”työn tekemisestä”, johon voi kuulua henkilöitä, jotka tarjoavat palveluja siviilioikeudellisten sopimusten nojalla. Tämän seurauksena työnantajien on itse arvattava, onko velvollisuus toteuttaa ne vai ei.
  • Lainsäätäjä luokitteli kiellettyjen kostotoimien muodoiksi epätarkkoja käsitteitä, jotka herättävät tulkitsevia epäilyjä, kuten ”epäsuotuisa tai epäoikeudenmukainen kohtelu”, ”Maineen pilaaminen”.

Lisätietoja Lasku lain rikkomuksista ilmoittavien ihmisten suojelemiseksi hallituksen lainsäädäntökeskuksen sivuilla.

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut