Πολωνικό νομοσχέδιο για τους πληροφοριοδότες μετά από δημόσια διαβούλευση

Πολωνικό νομοσχέδιο για τους πληροφοριοδότες μετά από δημόσια διαβούλευση

Damian Sawicki |

Ένα σχέδιο νομοσχεδίου πληροφοριοδοτών δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του Κυβερνητικού Κέντρου Νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές μετά από δημόσια διαβούλευση.

Ο νόμος θα εφαρμόσει τις αρχές της πολωνικής έννομης τάξης Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών που αφορούν το δίκαιο της Ένωσης.

Αν και οι αλλαγές έγιναν ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, το νομοσχέδιο εξακολουθεί να περιέχει πολλές αντιφάσεις και ασάφειες που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας από τους εργοδότες:

  • Το νομοθετικό σώμα δεν έχει αποφασίσει να εισαγάγει υποχρεωτική ανώνυμη αναφορά παρατυπιών, αφήνοντας στις υπόχρεες οντότητες την ευκαιρία να εφαρμόσουν ανώνυμες κοινοποιήσεις κατά τη θέλησή τους· αυτό σημαίνει ότι εάν δεν επιτρέπεται η υποβολή ανώνυμων αναφορών στους εργοδότες, μπορούν να αφεθούν ανώνυμες αιτήσεις χωρίς αναγνώριση·
  • Όρια απασχόλησης που καθορίζουν την απαλλαγή της οντότητας από την υποχρέωση εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος κοινοποίησης — η πρώτη έκδοση του νομοσχεδίου αναφερόταν σε όριο 50 εργαζομένων. Επί του παρόντος, μετά τις αλλαγές, το έργο ορίζει ότι οι οντότητες για τις οποίες τουλάχιστον 50 άτομα εκτελούν εργασία θα εξαιρούνται από την εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος κοινοποίησης. Ταυτόχρονα, ο νομοθέτης δεν διευκρινίζει την έννοια της «εργασίας», η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες βάσει συμβάσεων αστικού δικαίου. Κατά συνέπεια, οι εργοδότες θα πρέπει να μαντέψουν οι ίδιοι εάν ισχύει ή όχι η υποχρέωση εφαρμογής τους.
  • Ο νομοθέτης χαρακτήρισε ως μορφές απαγορευμένων αντιποίνων ανακριβείς έννοιες που θα εγείρουν ερμηνευτικές αμφιβολίες, όπως «δυσμενής ή άδικη μεταχείριση», «αμαύρωση της φήμης».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Νομοσχέδιο για την προστασία των ατόμων που αναφέρουν παραβάσεις του νόμου στις σελίδες του Κέντρου Κυβερνητικής Νομοθεσίας.

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το με άλλους
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει