Damian Sawicki

Damian Sawicki

Právny poradca, špecializuje sa na obchodné, obchodné a duševné vlastníctvo právo. Je právnou a obchodnou poradkyňou pre spoločnosti v oblasti elektronického obchodu, IT a digitálneho marketingu.

damian.sawicki@wemoral.com