Damian Sawicki

Damian Sawicki

Právny poradca, špecializuje sa na obchodné, obchodné právo a právo duševného vlastníctva. Je právnym a obchodným poradcom pre spoločnosti v oblasti elektronického obchodu, IT a digitálneho marketingu.

damian.sawicki@wemoral.com