Frankrijk keurt nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders

Frankrijk keurt nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders

Kamila Caban |

Op 22 februari 2022 heeft het Franse parlement nieuwe wetgeving aangenomen - „Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte”, die de bestaande wet hervormt die bekend staat als „Sapin II”. Frankrijk heeft deze stappen ondernomen om het kader voor de bescherming van klokkenluiders in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijn die eind 2019 werd aangenomen. De nieuwe regels zullen naar verwachting in maart 2022 in werking treden.

Het wetsvoorstel werd in het parlement ingediend door een voormalig rapporteur voor de parlementaire vergadering van de Raad van Europa - Sylvain Waserman. Het goedgekeurde document bevat bepalingen die verder gaan dan de minimumnormen van de richtlijn.

De wet heeft betrekking op de bescherming van bemiddelaars die zich bezighouden met klokkenluiders, waaronder NGO's die helpen bij het melden van schendingen. Er is ook besloten dat het melden van schade aan het algemeen belang zal worden beschermd, ook al vormt dit geen schending van het EU- of nationale recht. Persoonlijke aansprakelijkheid voor vergeldingsacties werd overwogen, waaronder zware boetes (EUR 60.000) of gevangenisstraf voor maximaal 3 jaar.

In de komende maanden zullen meer EU-landen zeker toetreden tot Frankrijk en zullen ze willen handelen in overeenstemming met de nieuwe richtlijn.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in