Frankrike vedtar ny varslerbeskyttelseslov

Frankrike vedtar ny varslerbeskyttelseslov

Kamila Caban |

Den 22. februar 2022 vedtok det franske parlamentet ny lovgivning - «Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte», som reformerer den eksisterende loven kjent som «Sapin II». Frankrike tok disse trinnene for å innrette varslerbeskyttelsesrammen med EU-direktivet som ble vedtatt i slutten av 2019. De nye reglene forventes å tre i kraft i mars 2022.

Lovforslaget ble innført for parlamentet av en tidligere rapportør for Europarådets parlamentariske forsamling - Sylvain Waserman. Det vedtatte dokumentet inneholder bestemmelser som går utover direktivets minimumsstandarder.

Loven dekker beskyttelse av meklere som omhandler varsling, inkludert frivillige organisasjoner som bidrar til å rapportere brudd. Det er også bestemt at rapportering av skade på allmennhetens interesse vil bli beskyttet, selv om det ikke utgjør et brudd på EU eller nasjonal rett. Personlig ansvar for gjengjeldelsestiltak var planlagt, inkludert store bøter (EUR 60 000) eller fengsel i inntil 3 år.

I de kommende månedene vil flere EU-land sikkert bli med i Frankrike og vil ønske å handle i samsvar med det nye direktivet.

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i