Francie přijímá nový zákon o ochraně informátorů

Francie přijímá nový zákon o ochraně informátorů

Kamila Caban |

22. února 2022 přijal francouzský parlament novou právní úpravu - „Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte“, která reformuje stávající zákon známý jako „Sapin II“. Francie podnikla tyto kroky, aby sladila rámec ochrany informátorů se směrnicí EU přijatou na konci roku 2019. Očekává se, že nová pravidla vstoupí v platnost v březnu 2022.

Návrh zákona předložil parlamentu bývalý zpravodaj parlamentního shromáždění Rady Evropy - Sylvain Waserman. Přijatý dokument obsahuje ustanovení, která přesahují minimální normy směrnice.

Zákon se vztahuje na ochranu mediátorů, kteří se zabývají whistleblowing, včetně nevládních organizací, které pomáhají hlásit porušení. Bylo rovněž rozhodnuto, že hlášení újmy veřejnému zájmu bude chráněno, i když nepředstavuje porušení unijního nebo vnitrostátního práva. Byla plánována osobní odpovědnost za odvetné žaloby, včetně těžkých pokut (60 000 EUR) nebo odnětí svobody na dobu až 3 let.

V nadcházejících měsících se do Francie jistě připojí více zemí EU a bude chtít jednat v souladu s novou směrnicí.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat