Frankrig vedtager ny whistleblower-beskyttelseslov

Frankrig vedtager ny whistleblower-beskyttelseslov

Kamila Caban |

Den 22. februar 2022 vedtog det franske parlament ny lovgivning - „Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte“, som reformerer den eksisterende lov kaldet „Sapin II“. Frankrig tog disse skridt for at tilpasse rammen for beskyttelse af whistleblower til det EU-direktiv, der blev vedtaget i slutningen af 2019. De nye regler forventes at træde i kraft i marts 2022.

Lovforslaget blev fremlagt for parlamentet af en tidligere ordfører for Europarådets Parlamentariske Forsamling - Sylvain Waserman. Det vedtagne dokument indeholder bestemmelser, der går ud over direktivets minimumsstandarder.

Loven dækker beskyttelse af mæglere, der beskæftiger sig med whistleblowing, herunder ngo'er, der hjælper med at rapportere overtrædelser. Det er også blevet besluttet, at indberetning af skade på offentlighedens interesse vil blive beskyttet, selv om den ikke udgør en overtrædelse af EU-retten eller national ret. Personligt ansvar for gengældelsesaktioner blev påtænkt, herunder store bøder (EUR 60.000) eller fængsel i op til 3 år.

I de kommende måneder vil flere EU-lande helt sikkert blive medlem af Frankrig og ønsker at handle i overensstemmelse med det nye direktiv.

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i