Francija sprejela nov zakon o zaščiti žvižgačev

Francija sprejela nov zakon o zaščiti žvižgačev

Kamila Caban |

Francoski parlament je 22. februarja 2022 sprejel novo zakonodajo - »Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte«, ki repravlja obstoječi zakon, znan kot »Sapin II«. Francija je sprejela te ukrepe za uskladitev okvira za varstvo žvižgačev z direktivo EU, sprejeto konec leta 2019. Nova pravila naj bi začela veljati marca 2022.

Predlog zakona je v parlament predstavil nekdanji poročevalec parlamentarne skupščine Sveta Evrope - Sylvain Waserman. Sprejeti dokument vsebuje določbe, ki presegajo minimalne standarde direktive.

Zakon zajema zaščito mediatorjev, ki se ukvarjajo z žvižganjem, vključno z nevladnimi organizacijami, ki pomagajo pri prijavljanju kršitev. Prav tako je bilo sklenjeno, da bo poročanje o škodi javnemu interesu zaščiteno, tudi če ne pomeni kršitve zakonodaje EU ali nacionalne zakonodaje. Predvidena je bila osebna odgovornost za povračilne ukrepe, vključno s težkimi globami (60.000 EUR) ali zaporno kazen do 3 leta.

V prihodnjih mesecih se bo Francija zagotovo pridružila več držav EU in želelo ukrepati v skladu z novo direktivo.

Se vam je članek zdel zanimiv? Delite ga z drugimi
Morda vas bo zanimalo tudi