Ett utkast till den polska lagen om visselblåsare har publicerats

Ett utkast till den polska lagen om visselblåsare har publicerats

Damian Sawicki |

På webbplatsen för Regeringen Lagstiftning Centre idag publicerade ett lagförslag om signaler, som kommer att genomföra i den polska rättsordningen antagandet av Europaparlamentets direktiv Europeiska rådet och rådet (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten.

Du kan konsultera projektet här: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822857#12822857

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av