Et utkast til den polske lov om varsleren har blitt publisert

Et utkast til den polske lov om varsleren har blitt publisert

Damian Sawicki |

På hjemmesiden for regering lovgivning Centre i dag offentliggjort et lovforslag om signaler, som vil gennemføre i den polske rettsorden antagelsen om direktivet for parlamentet Europeiska och rådet (EU) 2019/1937 av 23 oktober 2019 om skydd av personer som rapporterar kränkningar av unionens lag.

Du kan konsultere projektet her: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822857#12822857

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i