Proč je whistleblowing důležitý pro vaše podnikání?

Proč je whistleblowing důležitý pro vaše podnikání?

Kamila Caban |

Podvod je vážný problém. Může se to stát každé společnosti, bez ohledu na to, jak velká nebo malá.

Hlášení špatných činů

Whistleblowing je místo, kde pracovník hlásí protiprávní jednání nebo zneužití zjištěné při práci (včetně např. trestných činů, škod na životním prostředí a ohrožení zdraví a bezpečnosti) v Aby se ochránila veřejnost. Systém Whistleblowing je účinným nástrojem pro boj proti podvodům a je důležité, aby organizace zavedly mechanismy, které zaměstnancům umožní hlásit nepravost bez obav z odplaty.

Zpráva ACFE zjistil, že nejběžnější metodou odhalování podvodů byly tipy (více než 40% případů). Stejná zpráva také ukazuje, že ztráty z podvodů byly přibližně o polovinu menší u organizací s horkými linkami oznamování než u organizací bez nich. To znamená, že whistleblowingový software je zásadní, pokud chcete chránit své podnikání před podvodníky. Většina oznamovatelů jsou zaměstnanci, kteří jsou často blízko akce a mají nejdůležitější informace, což je zásadní pro odhalení přestupku.

Firemní kultura

Když povzbuzujete whistleblowingu, můžete snížit riziko podvodu a ušetřit peníze na nákladných interních vyšetřováních. Chráníte také svou společnost před špatným tiskem a negativní publicitou, která může vést ke snížení prodeje nebo dokonce bankrotu, pokud nebude řádně řešena. A co je nejdůležitější, oznamovatelé pomáhají zastavit podvody dříve, než se vymknou z rukou, aby všichni vyhráli.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat