Czym jest serwis do dla sygnalistów?

Serwis do whistleblowingu (serwis dla sygnalistów) to mechanizm oddany do dyspozycji pracowników i wspólników danej firmy w celu zgłaszania działań lub zachowań (incydentów), które mogą naruszyć integralność i/lub prawa osób, mogące mieć wpływ na działalność firmy lub skutkować odpowiedzialnością (które mogą dotyczyc m.in.: zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska, praw człowieka, praw jednostki czy prywatności).

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba, która chce zgłosić pewne rodzaje wykroczeń. Może to być coś, czego byli świadkami w pracy. Nie tylko pracownicy mogą być sygnalistami, ale także dostawcy, klienci, kontrahenci itp.

Ponieważ sygnalizowanie nieprawidłowości jest bardzo ważnym tematem – sygnalista jest chroniony przez prawo. Osoba, która chce zgłosić nadużycie musi czuć się bezpiecznie i nie powinna obawiać się utraty pracy czy stanowiska w firmie. Sygnaliści są chronieni przed różnymi formami odwetu.

Anonimowe zgłoszenie

Sprawa zostaje dostarczona do osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń od sygnalistów. Zostaje podjęta decyzja dotycząca dalszych działań. Jednocześnie osoba obsługująca zgłoszenie może dalej prowadzić bezpieczną dyskusję z sygnalistą zachowując standardy poufności.

Zgłoszenie

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia, otrzymasz link zabezpieczony hasłem, pod którym znajdzie możesz prowadzić dalszą komunikację.
Wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Osoby obsługujące zgłoszenia otrzymają powiadomienie i mogą podjąć działania.