Hva er en varslingstjeneste?

En varslingstjeneste er en mekanisme som er stilt til disposisjon for selskapets ansatte og interessenter for rapportering av handlinger eller atferd (hendelser) som kan kompromittere enkeltpersoners integritet og/eller rettigheter, som kan påvirke selskapets aktivitet, for å skape alvorlig ansvar (om i.a. helse og sikkerhet, miljø, menneskerettigheter, individuelle rettigheter, personvern osv.).

Hvem er en whistleblower?

Varsleren er en person som ønsker å rapportere visse typer ugjerninger. Det kan være noe de var vitne til på jobben. Ikke bare kan ansatte være varslere, men også leverandører, kunder, entreprenører etc.

Anonym rapport

Etter å ha sendt inn rapporten, leveres den til personen i firmaet ditt som ble utpekt til å administrere varslingsrapporter. Beslutningen fattes om, hvordan man går videre med rapporten. Samtidig kan varslingssjefen i firmaet trygt svare på varsleren, og opprettholde de høyeste konfidensialitetsstandardene.

Rapporter

Etter at skjemaet vil bli sendt, vil du motta lenke til saken for futher kommunikasjon.
Alle dataene blir kryptert og lagret på det trygge stedet.

Saksbehandlere blir varslet og kan svare.