Ilmoita huolenaiheesta WeMoralin ilmiantokanavan kautta

Vastuullisena yrityksenä haluamme, että jokainen voi ilmaista ja raportoida huolenaiheistaan lainsäädännön, määräysten ja toimintaohjeidemme mukaisesti.
Jos huomaat, että jokin seikka on haitaksi organisaatiollemme tai joku henkilö tietää toiminnasta, joka voi olla haitallista tai laitonta, olet oikeassa paikassa. WeMoral on ilmoituskanava, jonka avulla voi ilmoittaa huolenaiheistaan luottamuksellisesti ja turvallisesti. Huolenaiheet voivat liittyä esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöä, ihmisoikeuksia, yksilön oikeuksia tai yksityisyyttä koskevien lakien rikkomiseen.

Kuka voi ilmoittaa WeMoral-ilmoituskanavan kautta?

Kaikki sidosryhmät, työntekijät, toimittajat, asiakkaat ja kumppanit, voivat raportoida huolensa WeMoralin kautta. Ilmoituskanavan kautta huolen raportointi on täysin anonyymia ja turvallista: ilmoituksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti, ja sinulla on halutessasi mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Lain mukaan ilmoittajaan ei saa kohdistaa vastatoimia sen vuoksi, että henkilö on tehnyt ilmoituksen.