Rikkumisest teatamine läbi WeMorali vihjeandmiskanali

Vastutustundliku ettevõttena ning seadusandlusest, eeskirjadest ja meie tegevusjuhendist tulenevalt soovime, et vajaduse korral oleks kõigil võimalik oma tähelepanekuid ja muresid tõstatada ning neist teatada.

Kui teile tundub, et mingi juhtum võib mõjuda meie organisatsioonile ebasoodsalt või olete kursis kahjuliku ja/või ebaseadusliku tegevusega, siis olete sattunud sellest teatamiseks õigele lehele. WeMorali vihjeandmiskanali kaudu saate meile võimalikest rikkumistest ja muredest turvaliselt teada anda. Need vihjed võivad olla seotud näiteks tervise ja ohutuse, keskkonna, inimõiguste, üksikisiku õiguste, eraelu puutumatuse või muu sellisega.

Kes saab WeMorali vihjeandmiskanalit kasutada?

WeMoral tagab rikkumisest teatajale täieliku anonüümsuse ja turvalisuse ning seda võivad kasutada kõik sidusrühmad: töötajad, tarnijad, kliendid, töövõtjad jne. Kõik sisestatud andmed on krüpteeritud ja turvaliselt salvestatud. Teie teadet käsitletakse ülima konfidentsiaalsusega ja soovi korral saate jääda anonüümseks. Rikkumisest teatajaid kaitsevad võimaliku kättemaksu eest vastavad seadused.