Varför är visselblåsning viktigt för ditt företag?

Dela
Varför är visselblåsning viktigt för ditt företag?

Bedrägeri är en allvarlig fråga. Det kan hända med något företag, oavsett hur stort eller litet.

Felaktig rapportering

Visselblåsning är när en arbetstagare rapporterar fel eller missbruk som upptäckts i arbetet (vilket bland annat omfattar brott, miljöskador och hot mot hälsa och säkerhet) i för att skydda allmänheten. Visselblåsningssystem är ett effektivt verktyg för att bekämpa bedrägerier och det är viktigt för organisationer att ha mekanismer på plats som gör det möjligt för anställda att rapportera fel utan rädsla för vedergällning.

I ACFE-rapporten konstaterades att den vanligaste metoden för att upptäcka bedrägerier var tips (mer än 40% av fallen). Samma rapport visar också att bedrägeriförluster var ungefär hälften mindre vid organisationer med visselblåsning telejourer än de utan. Detta innebär att visselblåsningstjänster är viktiga om du vill skydda ditt företag från bedragare. De flesta Whistleblowers är anställda som ofta är nära handlingen och har den viktigaste informationen, vilket är avgörande för att avslöja förseelserna.

Företagskultur

När du uppmuntrar visselblåsning kan du minska risken för att bli lurad och spara pengar på dyra interna utredningar. Du skyddar också ditt företag från dålig press och negativ publicitet som kan leda till minskad försäljning eller till och med konkurs om de inte hanteras korrekt. Och viktigast av allt, visselblåsare hjälper till att stoppa bedrägerier innan det kommer ut hand så att alla vinner.

Du kanske också är intresserad av