Hur att blåsa visselpipan på arbetsplatsen missförstånd?

Dela
Hur att blåsa visselpipan på arbetsplatsen missförstånd?

Har du märkt oegentligheter på din arbetsplats som kränker andras välfärd, äventyrar din arbetsgivare eller är olagliga? Du har beslutat att rapportera denna information med hjälp av en lämpligt skapad kanal för signalisten? Bravo till dig! Detta djärva beslut kan förändra många saker till det bättre - inklusive din arbetsplats. Det är dock viktigt att ordentligt förbereda sig för detta.

Första steget - se till att det du vill rapportera är ett brott/missbruk

Innan du närmar dig rapportering av oegentligheter till berörda myndigheter, försök att prata om det med någon utomstående, betrodd. Med någon kan du anförtro sekretessbelagd information till utan rädsla, och som samtidigt kommer att titta på det med ett nytt öga och berätta om de steg du vill vidta är lämpliga och om det du märkte verkligen är ett brott. Ibland pratar du med någon betrodd kan inte bara lägga mod, men också förstå vissa frågor som vi inte har tänkt på oss själva. Om du inte vill prata om det med någon du känner, familj eller vän, kom ihåg det en utmärkt lösning är att konsultera en advokat som på ett tillförlitligt sätt kommer att bedöma din ansökan innan den är officiell och samtidigt berätta hur du ska bete dig och vad du ska leta efter i ytterligare process.

Samla bevis och fakta

Du måste vara medveten om att polsk lag för närvarande skyddar visselblåsarens identitet, men i princip lämnar ingen marginal för att begå av av hans fel. Det betyder att du måste vara säker på vad du vill rapportera. Försök att få hårda bevis och titta på frågan i fråga objektivt. Ingen förväntar sig att du får bevis som kommer grunden för det hela, men var medveten om att det är viktigt att dina ord stöds i bevisen. Ärendet kan hamna i domstol, som förväntar sig att baseras på fakta och bevis - inte bara på gissningar.

När fallet du rapporterar tar fart, du måste ta ansvar för dina ord och vara säker på att det du rapporterar som visselblåsare är ett verkligt fel, not a way to göra ett skämt eller göra någons liv svårt. Whistleblowing system är ett utmärkt verktyg för att stödja företagens arbete - både stora och små, men ofta anställda vill ha dem utnyttja för privata repressalier. Gör inte det misstaget - konsekvenserna av att rapportera oriktigt beteende är mycket obehagliga och kan till och med hamna i domstol.

Du kanske också är intresserad av